ouklohridski_pl@abv.bg,

064 870 164,

Гр. Плевен п. к. 5800, ж. к. "Дружба"

 
 

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Училище! Как звънко и романтично звучи!

Къде е тайната на твоята магия?

Ти си достолепна светиня. Векове наред храниш умовете и сърцата на вси българи и съхраняваш през бурите на времето и историческите превратности рода и духа български, за да пребъдат.

Много са училищата в България. Едно от тях е и нашето – ОУ „Св. Климент Охридски”. Намира се в ж.к. „Дружба”, гр. Плевен  и  е  най-младото училище в града.

С много любов учителите участват активно в довършителните работи на сградата. Училището отваря врати през есента на 1984 година. През първата учебна 1984-1985 година училището приютява 1471 ученици организирани в 41 паралелки. През следващите години броят им се увеличава и през 1986 година в училището се обучават 2560 ученици, а паралелките стават 73.

При започване на строителството на сградата се е предвиждало учебното заведение да е Средно общообразователно училище с име „Дружба”, но поради големия брой ученици отваря врати като Основно училище.  В началото носи името „Ламби Кандев”, а през 1992 година се преименува на „Свети Климент Охридски”. Патрон на нашето училище става един от най-ревностните последователи на Светите братя Кирил и Методий – Свети Климент Охридски. От 1999 година отваря врати и Втора база на училището ни, в която се обучават ученици от І до ІV клас.

Пръв директор на училището е г-н Ангел Колев. След него директори са: г-н Емилиян Цолов и г-н Иван Гаврилов. Настоящият директор на ОУ „Св. Климент Охридски” е г-жа Татяна Христова. Днес паралелките са 27, а обучаващите се са 601 ученици. Учебният процес се осъществява в две сгради – основна (базова) от І до VІІІ клас и Втора база от І до ІV клас. Учениците от І – ІV клас са обхванати и в 13 броя ПИГ (полуинтернатни групи).

Сградите разполагат с много добра материално-техническа база – кабинети по химия, физика, биология, музика. На разположение на учениците са три компютърни кабинета – два в основната и един във втора база, две мултимедийни зали, съответно в двете бази. Оборудван е и кабинет по БДП.

Училището има богата спортна база, включваща четири спортни площадки, спортни сектори и добре оборудван физкултурен салон 24/12 м.

Училището разполага с библиотека и със зала за провеждане на репетиции и изнасяне на тържествени програми и концерти.

С цел утвърждаване на училището ни като модерна учебно-възпитателна институция в съответствие с европейските стандарти, то бе включено в Проект  - „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането и в съответствие с наложените стандарти и изисквания” по Оперативна програма „Регионално развитие”, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие.

Преподавателите в училището са висококвалифицирани. Голяма част от тях са магистри и с ІІ и ІІІ професинално-квалификационна степен, а това е едно от най-важните условия за качествен и ефективен учебно-възпитателен процес.

Сформирани са следните паралелки:

  • паралелки с изучаване на ЗИП Български език и литература, Математика и Физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
  • паралелки с изучаване на ЗИП Български език и литература и Математика в начален курс и Английски език в І клас
  • групи СИП Здравно образование, Бадминтон
  • Вокални групи – една в начален и една в прогимназиален етап.

 

Това е нашето училище!

Заема достойно място сред останалите училища в града.

Ние се гордеем с него!

 

 

 

 

Контакти

Последвайте ни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди