ouklohridski_pl@abv.bg,

064 870 164,

Гр. Плевен п. к. 5800, ж. к. "Дружба"

 
 

Обществен съвет

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ "Св. Климент Охридски"  /clients/212/files/files/Pravila_Obshtestven savet.pdf

ПОКАНА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ /clients/212/files/files/Pokana_Obshtestven savet.pdf

ДЕКЛАРАЦИЯ /clients/212/files/files/Deklaracia_Obshtestven savet.pdf

ПОКАНА  /clients/212/files/files/pokana.pdf

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

/clients/212/files/files/pravilnik.pdf

 

Контакти

Последвайте ни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди