•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ "Св. Климент Охридски"  /clients/212/files/files/Pravila_Obshtestven savet.pdf

ПОКАНА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ /clients/212/files/files/Pokana_Obshtestven savet.pdf

ДЕКЛАРАЦИЯ /clients/212/files/files/Deklaracia_Obshtestven savet.pdf

ПОКАНА  /clients/212/files/files/pokana.pdf

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

/clients/212/files/files/pravilnik.pdf

 

Новини

 

 

Социални мрежи