ouklohridski_pl@abv.bg,

064 870 164,

Гр. Плевен п. к. 5800, ж. к. "Дружба"

 
 

Образование за утрешния ден

ПРОЕКТ на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР. ПЛЕВЕН

През учебната 2021 – 2022 година

в училището е сформирана 1 група:

Г Р У П А    П О    И Н Т Е Р Е С И

„КОМПЮТЪРЕН СВЯТ”

РЪКОВОДИТЕЛ: Г-ЖА АНEЛИЯ РАНГЕЛОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР. ПЛЕВЕН

През учебната 2020 – 2021 година

в училището е сформирана 1 група:

Г Р У П А    П О    И Н Т Е Р Е С И

„В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ”

РЪКОВОДИТЕЛ: Г-ЖА АНEЛИЯ РАНГЕЛОВА

/clients/212/files/files/oud_2020_2021.ppt

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР. ПЛЕВЕН

През учебната 2019 – 2020 година

в училището са сформирани 2 групи:

Г Р У П А    П О    И Н Т Е Р Е С И

„С КОМПЮТЪРА УЧА И ТВОРЯ”

РЪКОВОДИТЕЛ: Г-ЖА ИВЕЛИНА СТОЯНОВА

/clients/212/files/files/OUD_4klub_IStoyanova.ppt

 

Г Р У П А    П О    И Н Т Е Р Е С И

„Д И Г И Т А Л Е Н   Т В О Р Е Ц”

РЪКОВОДИТЕЛ: Г-Н ТОНИ ВЪЛЧЕВ

 

/clients/212/files/files/Inf_tabela-OUD.doc

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

https://www.mon.bg/bg/100725

Контакти

Последвайте ни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди