•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 

 

 

ПРОЕКТ на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР. ПЛЕВЕН

През учебната 2019 – 2020 година

в училището са сформирани 2 групи:

Г Р У П А    П О    И Н Т Е Р Е С И

„С КОМПЮТЪРА УЧА И ТВОРЯ”

РЪКОВОДИТЕЛ: Г-ЖА ИВЕЛИНА СТОЯНОВА

/clients/212/files/files/OUD_4klub_IStoyanova.ppt

Г Р У П А    П О    И Н Т Е Р Е С И

„Д И Г И Т А Л Е Н   Т В О Р Е Ц”

РЪКОВОДИТЕЛ: Г-Н ТОНИ ВЪЛЧЕВ

 

/clients/212/files/files/Inf_tabela-OUD.doc

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

https://www.mon.bg/bg/100725

Новини

 

 

Социални мрежи