ouklohridski_pl@abv.bg,

064 870 164,

Гр. Плевен п. к. 5800, ж. к. "Дружба"

 
 

Административни услуги

Издаване на дубликат на документа за завършен клас, степен или степен на образование - удостоверяване, свидетелство, дипломи   / клиенти / 212 / файлове / файлове / Заявление за издаване на дубликат.pdf

 

Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от 1. до 6. в училище на чужда държава  / клиенти / 212 / файлове / файлове / признаване на клас от 1 до 6 в chujda durjava.pdf

 

Издаване на удостоверяване за валидиране на знанията в съответствие с изискванията за завършване на клас, степента или основно ниво на образование / клиенти / 212 / файлове / файлове / валидиране на информация.pdf 

 

Преминаване на ученици в собствени и общински училища. Прием на ученици в 1. и 5. клас  / клиенти / 212 / файлове / файлове / premestvane_priem v 1 i 5 klas.pdf

Правила  /clients/212/files/files/Pravila-za-priem-na-uchenitsi-v-parvi-klas.pdf

 

Заявление за записване в Първи клас  /clients/212/files/files/Zayavlenie_zapisvane_v_1_klas.pdf

/ клиенти / 212 / файлове / файлове / Заявление_Записване I klas.doc

 

Заявление за записване в ..... клас  /clients/212/files/files/Zayavlenie_za_zapisvane.pdf

/ клиенти / 212 / файлове / файлове / Заявление_Записване на uchenik.doc

 

Заявление за прием в Първи клас  /clients/212/files/files/Zayavlenie_za_priem_v_1_klas.pdf

/ клиенти / 212 / файлове / файлове / Заявление_Прием I klas.doc

 

Заявление за прием в Пети клас  /clients/212/files/files/Zayavlenie_za_priem_v_5_klas.pdf

/ клиенти / 212 / файлове / файлове / Заявка_Прием V klas.doc

 

Заявление за издаване на Удостоверение за преместване   /clients/212/files/files/Zayavlenie_za_izdavane_na_Udostoverenie_za_premestvane.pdf

/ клиенти / 212 / файлове / файлове / Заявл_Преместване в друго училище.doc

 

Заявление за издаване на Удостоверение за завършен клас  /clients/212/files/files/Zayavlenie_za_izdavane_na_Udostoverenie_za_zavurchen_klas.pdf

/ клиенти / 212 / файлове / файлове / Zayavl_UdostoverenieZavarshen klas.doc

Контакти

Последвайте ни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди