ouklohridski_pl@abv.bg,

064 870 164,

Гр. Плевен п. к. 5800, ж. к. "Дружба"

 
 

Контакти

Гр. Плевен п. к. 5800,
ж. к. "Дружба"
E-mail: info-1500112@edu.mon.bg

             ouklohridski_pl@abv.bg

тел:

064/ 870 164 - Директор 

064/ 870165 - зам.-директор по учебната дейност в основната база;

064/ 870166 - зам.-директор по учебната дейност във втора база;

064/ 870193 - главен счетоводител;

064/ 870163 - ЗАТС /канцелария/

 

 

 

 

Контакти

Последвайте ни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди