ouklohridski_pl@abv.bg,

064 870 164,

Гр. Плевен п. к. 5800, ж. к. "Дружба"

 
 

Ръководство

 

Татяна Михайлова Христова - Директор


Мадлена Димитрова Пенчева - Зам. директор УД


Анелия Борисова Петракиева - Зам. директор УД на Втора база


Калин Цветанов Цветанов - Зам. директор АСД


Грета Цветанова Георгиева - Гл. счетоводител


Ивайло Валентинов Крумов - Системен администратор


Валентина Иванова Цакова - ЗАТС


Поля Иванова Маринова - Касиер-домакин


 

 

 

 

Контакти

Последвайте ни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди