ouklohridski_pl@abv.bg,

064 870 164,

Гр. Плевен п. к. 5800, ж. к. "Дружба"

 
 

COVID-19

СЪОБЩЕНИЕ

От 21 ФЕВРУАРИ 2022 г. (понеделник) се възобновяват присъствените учебни часове за всички ученици от 5., 6. и 7. клас. Преди началото на учебните занятия се провежда тестването на учениците за COVID-19 с щадящи тестове.

 

 

Заповед-ОРЕС-1 а клас

 

/clients/212/files/files/zapovede%201%20a%20las.pdf

 


Заповед ОРЕС 07.02.2022

/clients/212/files/files/ores.pdf

 


Заповед карантина.

/clients/212/files/files/zapoved(1).pdf

 


/clients/212/files/files/zapoved.pdf

 

 


НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 

УСЛОВИЯ И МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА СРЕДА ЗА ПРИСЪСТВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град ПЛЕВЕН

 

ОТНОСНО: КОВИД-19 в училището: двама учители,  установени на 23.11.2020 год., и учител в карантина като контактен на член от семейството си.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме ви, че на 23.11.2020 г. година  при учител в прогимназиален етап (от основната база) и при учител в начален етап е установен  КОВИД-19.  Колегите ще бъде в карантина и на домашно лечение за 14 дни.

Друг учител от прогимназиален етап е поставен под карантина за 10 дни като контактен на член от семейството си.

И тримата последните няколко дни нямат контакти с ученици и лица от училището - през изминалата седмица обучението на учениците от прогимназиален етап и тези от паралелката, с която работи началният учител, се провеждаше неприсъствено в електронна среда.

Уведомена е Регионалната здравна инспекция /РЗИ/  – Плевен.

Уведомена е началникът на Регионалното управление на образованието / РУО/  – Плевен и Министерството на образованието и науката.

 

24.11.2020 година                                         От ръководството

 


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град ПЛЕВЕН

 

ОТНОСНО: КОВИД-19 в училището за седмицата 16.11.-22.11.2020 година

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме ви, че през седмицата 16.11.-22.11.2020 година няма нови лица от състава на училището, които са заразени с КОВИД-19, а също и нови лица, поставени под карантина.

През седмицата 16.11.-22.11.2020 година отсъстваха поради различни причини, свързани с КОВИД-19, както следва:

 1. Ученици – 49, от които:
  1. От начален етап във Втора база – 2 на лечение се вкъщи от Ковид-19. Карантината продължава;
  2. От начален етап във Втора база – 22 ученици от цяла паралелка като контактни на съученик с КОВИД-19. От днес, 23.11.2020 г., са на училище присъствено;
  3. От начален етап в Основна база – 23 ученици от цяла паралелка като контактни на учител. Днес 23.11.2020 г. е последният ден на карантината;
  4. От начален етап във Втора база – 1 ученик като контактна на член от семейството си.
 2. Учители – 5, от които:

2.1. От начален етап в Основна база – 1 на лечение вкъщи от Ковид-19. Карантината продължава;

2.2. От прогимназиален етап в Основна база – 1 на лечение вкъщи от Ковид-19. Карантината продължава;

2.3. От начален етап в Основна база – 1 като контактен на учител. Днес 23.11.2020 г. е последният ден на карантината;

2.4. От начален етап във Втора база – 2 като контактни на ученик.

 1. Работник – 1, от основната база, на лечение вкъщи от Ковид-19. Карантината продължава.

 

Уведомяваме ви, че учебните занятия за учениците от 7 клас на прогимназиален етап за времето от 23.11. до 27.11.2020 година се провеждат като обучение от разстояние в електронна среда (в Майкрософт Тиймс = Microsoft Teams), съгласно заповед на директора на училището и графика за редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние.

Взети са мерки за усилена дезинфекция на училищните сгради. От началото на учебната година се спазват мерките за носене на маски, от днес, 23.11.2020 год., за учениците от прогимназиален етап маските са задължителни и в учените часове, осигурени са топла вода, миещи средства,  хартиени кърпи и дезинфектанти за учениците и персонала.

Уведомена е Регионалната здравна инспекция /РЗИ/  – Плевен за всички гореописани случаи.

Уведомена е началникът на Регионалното управление на образованието / РУО/  – Плевен и Министерството на образованието и науката.

 

23.11.2020 година                                         От ръководството


 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град ПЛЕВЕН

 

ОТНОСНО: КОВИД-19 в училището: един учител,  установена на 17.11.2020 год.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме ви, че на 17.11.2020 година  при учител в начален етап (от основната база) е установен  КОВИД-19.

В изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19 на Министерството на образованието и науката паралелката на учителя  преминава в обучение от разстояние в електронна среда от 14.11.2020 год. (фактически от днес, 17.11.2020 год., но РЗИ отчита началото на карантината на контактните ученици от 14.11.2020 год. ) до 23.11.2020 год. включително.

 

Взети са мерки за усилена дезинфекция на училищната сграда.

Уведомена е Регионалната здравна инспекция /РЗИ/  – Плевен за учителя  и контактните на нея ученици. РЗИ ще постави под карантина до 23.11.2020 година контактните  ученици.

Уведомена е началникът на Регионалното управление на образованието / РУО/  – Плевен и Министерството на образованието и науката.

 

17.11.2020 година                                         От ръководството


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме би, че втори ученик от прогимназиален етап е карантиниран в дома си  от РЗИ – Плевен за времето от 04.11.2020 година до 13.11.2020 година включително  като контактен на заразен с КОВИД-19 член на семейството.

Както ви уведомихме с извънредно съобщение от 28.10.2020 година, същия ден,  28.10.2020 година, е установено, че  един учител е  заразена с КОВИД-19. Учителят е в дома си под карантина до 10.11.2020 година включително и ще се яви на работа, след като РЗИ-Плевен разреши явяването.

Паралелката на учителя премина в обучение от разстояние в електронна среда до 02.11.2020 год. в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование

през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19 на Министерството на образованието и науката. Считано от вторник. 03.11.2020 година, учениците от същата тази паралелка са на училище и с тях се провеждат присъствени занятия.

Съобщено ви беше, че от 02.11.2020 година ученик от прогимназиален етап е поставен под карантина в дома си като контактен на заразен с КОВИД-19 член на семейството. Началната дата на неговата  карантина е 30.10.2020 година, неговата изолация изтича на 08.11.2020 година и на 09.11.2020 година този ученик ще учи присъствено.

Други случаи в училището  на заразени или контактни на заразени с  КОВИД-19 няма.

Изпълняват се  мерки за усилена дезинфекция на училищната сграда.

 

04.11.2020 година                                         От ръководството

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Както ви уведомихме с извънредно съобщение от 28.10.2020 година, същия ден,  28.10.2020 година, е установено, че  един учител е  заразена с КОВИД-19. Учителят е в дома си под карантина до 10.11.2020 година включително и ще се яви на работа, след като РЗИ-Плевен разреши явяването.

Паралелката на учителя премина в обучение от разстояние в електронна среда до 02.11.2020 год. в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование

през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19 на Министерството на образованието и науката. Считано от днес. 03.11.2020 година, учениците от същата тази паралелка са на училище и с тях се провеждат присъствени занятия.

От 02.11.2020 година ученик от прогимназиален етап е поставен под карантина в дома си като контактен на заразен с КОВИД-19 член на семейството.

Други случаи в училището  на заразени или контактни на заразени с  КОВИД-19 няма.

Изпълняват се  мерки за усилена дезинфекция на училищната сграда.

 

03.11.2020 година                                         От ръководството


 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме ви, че на 28.10.2020 година  в училището един учител е  заразена с КОВИД-19.

Паралелката на учителя преминава в обучение от разстояние в електронна среда до 02.11.2020 год. в изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование

през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19 на Министерството на образованието и науката.

Взети са мерки за усилена дезинфекция на училищната сграда.

Уведомена е Регионалната здравна инспекция /РЗИ/  – Плевен за учениците, които са контактни на учителя с положителен тест за КОВИД-19.

Уведомена е началника на Регионалното управление на образованието / РУО/  – Плевен и Министерството на образованието и науката.

 

28.10.2020 година                                         От ръководството


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме ви, че за седмицата от 19.10.2020 година до 23.10.2020 год. в училището няма ученици, учители, педагогически и административен персонал и работници, заразени с КОВИД-19.

 

26.10.2020 година                                         От ръководството


 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме ви, че за седмицата от 12.10.2020 година до 16.10.2020 год. в училището няма ученици, учители, педагогически и административен персонал и работници, заразени с КОВИД-19.

 

19.10.2020 година                                         От ръководството


 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме ви, че за седмицата от 05.10.2020 година до 09.10.2020 год. в училището няма ученици, учители, педагогически и административен персонал и работници, заразени с КОВИД-19.

 

12.10.2020 година                                         От ръководството


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме ви, че за седмицата от 28.09.2020 година до 02.10.2020 год. в училището няма ученици, учители, педагогически и административен персонал и работници, заразени с КОВИД-19.

 

05.10.2020 година                                         От ръководството

 


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме ви, че за седмицата от 21.09.2020 година до 25.09.2020 год. в училището няма ученици, учители, педагогически и административен персонал и работници, заразени с КОВИД-19.

 

28.09.2020 година                                         От ръководството

 


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - град ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомяваме ви, че за седмицата от 15.09.2020 година до 18.09.2020 год. в училището няма ученици, учители, педагогически и административен персонал и работници, заразени с КОВИД-19.

 

21.09.2020 година                                         От ръководството


МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВНЕ НА ИНФЕКЦИЯ

/clients/212/files/files/Merki za namalqvane na riskovete ot predavane na infekciq.pdf


ИНСТРУКТАЖ ПО ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

/clients/212/files/files/Instruktaj na uchenicite.pdf


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

/clients/212/files/files/Vutreshni pravila za rabota s roditelite.pdf


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕ

/clients/212/files/files/Pravila za povedenie pri sumnenie ili sluchay na COVID-19.pdf

 

 

 

Контакти

Последвайте ни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди