ouklohridski_pl@abv.bg,

064 870 164,

Гр. Плевен п. к. 5800, ж. к. "Дружба"

 
 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА

в ОУ „Свети Климент Охридски“

 

 


 

Резултати на приети ученици от първо класиране - основна сграда

Резултати на приети ученици от първо класиране - втора база

 


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът в първи клас за учебната 2024/2025 г. в ОУ „Свети Климент Охридски“ ще се извърши съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН и Правилата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново.  

 Правила за прием на първокласници в Община Плевен, утвърдени от д-р Валентин Христов, кмет на Община Плевен

 

     

 


                

 


Училищен план-прием

 

Заповед за училищния план-прием през учебната 2024-2025 година

 

 


Необходими документи при подаване на заявление:

 

Þ Заявление по образец

Þ Заявление по образец, ако братя и сестри на детето са ученици в същото училище

Þ Заявление по образец - многодетно семейство

Þ Удостоверение за адресна регистрация

Þ Удостоверение за раждане– копие

 

Необходими документи при записване:

Þ Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал

Þ Заявление за записване по образец

 


ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Плевен

Прием за учебната 2024/2025 година!

За Вас, родители на бъдещи първокласници!

Предлагаме Ви кратка виртуална разходка, която ще Ви запознае със сградата и помещенията в училището, ще Ви убеди в надеждността на нашите възможности, в качеството на условията в него като най-добри за Вашето дете.

Вярваме, че обучението на Вашето дете в нашето училище е Вашият правилен избор!

Заповядайте!

 

Контакти

Последвайте ни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди