ouklohridski_pl@abv.bg,

064 870 164,

Гр. Плевен п. к. 5800, ж. к. "Дружба"

 
 

Училищен учебен план на 1.а клас


Училищен учебен план на 1.б клас


Училищен учебен план на 1.в клас


Училищен учебен план на 1.г клас


Училищен учебен план на 2.а клас


Училищен учебен план на 2.б клас


Училищен учебен план на 2.в клас


Училищен учебен план на 2.г клас


Училищен учебен план на 3.а клас


Училищен учебен план на 3.б клас


Училищен учебен план на 3.в клас


Училищен учебен план на 3.г клас


Училищен учебен план на 4.а клас


Училищен учебен план на 4.б клас


Училищен учебен план на 4.в клас


Училищен учебен план на 4.г клас


Училищен учебен план на 4.д клас


Училищен учебен план на 5.а клас


Училищен учебен план на 5.б клас


Училищен учебен план на 5.в клас


Училищен учебен план на 6.а клас


Училищен учебен план на 6.б клас


Училищен учебен план на 6.в клас


Училищен учебен план на 7.а клас


Училищен учебен план на 7.б клас


Училищен учебен план на 7.в клас

Контакти

Последвайте ни

Copyright © 2023 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди