•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 

 

 

 


 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

В ОУ „Свети Климент Охридски“

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът в първи клас за учебната 2022/2023 г. в ОУ „Свети Климент Охридски“ ще се извърши съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН и Правилата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново.  

Правила за прием на първокласници в Община Плевен, утвърдени от Георг Спартански,  кмет на Община Плевен

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

График на дейностите:

 

Þ  Подаване на заявление за постъпване в училището

    Срок: до 27.05.2022г.

Þ  Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране

     Срок: 03.06.2022г. до 16:30ч.

Þ  Записване на учениците, приети на първо класиране

     Срок: от 06.06. до 10.06.2022г. /вкл./

Þ  Обявяване на свободни места след първо класиране

     Срок: 14.06.2022г. до 16:30ч.

Þ  Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране

     Срок: 17.06.2022г. до 16.30ч.

Þ  Записване на учениците, приети на второ класиране

      Срок: от 20.06. до 24.06.2022г. /вкл./

Þ  Обявяване на свободни места след второ класиране

     Срок: 28.06.2022г. до 16.30ч.

Þ Записване на ученици на незаетите места

     Срок: от 29.06. до 01.07.2022г. /вкл./

 

Необходими документи при подаване на заявление:

 

Þ Заявление по образец

Þ Заявление по образец, ако братя и сестри на детето са ученици в същото училище

Þ Удостоверение за адресна регистрация

Þ Удостоверение за раждане– копие

                   Необходими документи при записване:

Þ Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал

 


 

ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Плевен

Прием за учебната 2022/2023 година!

 

 

За Вас, родители на бъдещи първокласници!

             

Макар и много различен от досегашните, моментът за избор на училище за Вашето дете дойде. Нека го направим по-малко труден!

Обичайната среща на учители и родители в сградата на бъдещото училище този път е друга. Заради усложнената епидемиологична обстановка в страната Ви предлагаме кратка виртуална разходка, която ще Ви запознае със сградата и помещенията в училището, ще Ви убеди в надеждността на нашите възможности, в качеството на условията в него като най-добри за Вашето дете.

Вярваме, че обучението на Вашето дете в нашето училище е Вашият правилен избор!

Заповядайте!

 

 

Новини

 

 

Социални мрежи