•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 

Заповеди на министъра на образованието

 

График на дейностите по прием на учениците

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

 

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите

 

 


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВЯНЕ НА ИЗПИТ ПО ЖЕЛАНИЕ, ПО ЧУЖД ЕЗИК В VІІ КЛАС 

ИЗТЕГЛИ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини

 

 

Социални мрежи