•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода от 26 до 27 юли 2021 г. включително се подават документи за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас по профили и специалности от професии. Заявление за участие в трето класиране се подава online или в училищата-центрове, както при първи етап на класиране. Кандидатства се за училища/паралелки, в които има свободни места.

За участие в трето класиране могат да кандидатстват:

  • неприетите ученици, като могат да посочат нови желания (в зависимост от свободните места);
  • нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;
  • ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат обявени на 29 юли 2021 г. в платформата на адрес: https://priem.mon.bg и в училищата, в които се осъществява държавен план-прием.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 30 юли 2021 г., в училището, където ученикът е приет.

Незаетите места след трети етап ще бъдат обявени на 02.08.2021 г. и попълването им ще продължи до 10 септември 2021 г., като кандидатстването ще се извършва в самото училище.

Училища – центрове за прием на документи

за участие в трети етап (26-27 юли 2021 г. вкл.) на класиране
за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

Община

Училище-център, населено място

Адрес

Белене

ОУ „Васил Левски“ 
гр. Белене

ул. "Еп. Евгений Босилков" №1

Гулянци

СУ „Христо Смирненски“
гр. Гулянци

ул."Г.С.Раковски" №19

Долна Митрополия

СУ „Васил Априлов“
гр. Долна Митрополия

ул."Трети март" №29А

Долни Дъбник

СУ „Христо Ботев“
гр. Долни Дъбник

ул."Христо Янчев" № 58

Искър

СУ „Христо Смирненски“
гр. Искър

ул. Георги Димитров 43

Кнежа

ОУ „Васил Левски“
гр. Кнежа

Ул. "Опълченска"84

Левски

ОУ „Максим Горки“
гр. Левски

ул. "В.Априлов" № 50

Никопол

СУ „Христо Ботев“
гр. Никопол

ул. "Сливница" 7

Пордим

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Пордим

ул. "Иван Божинов" №11

Червен бряг

ОУ „Христо Смирненски“
гр. Червен бряг

ул."Паисий" 37

Плевен

ОУ „Д-р Петър Берон“
гр. Плевен

кв. „Сторгозия“, ул."Д-р П.Берон" № 2

Плевен

ОУ „Св.Св.Климент Охридски“
гр. Плевен

ж.к. Дружба" І

 

Работно време на училищата – центрове за прием на документи:

от 26.07 до 27.07.2021 г. – 08.00 ч. до 18.00 ч.

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Община Училище, населено място Код на паралелката Паралелка Свободни места за трети етап
Плевен ОбУ "Христо Ботев" Мечка, С.МЕЧКА 1770 Производство на облекло (с 3 г.срок на обучение) - с АЕ 7
Плевен ОбУ "Христо Ботев" Мечка, С.МЕЧКА 1794 Основни и довършителни работи (с 3 г.срок на обучение) - с АЕ 4
Плевен ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий", С.ТЪРНЕНЕ 2521 Трайни насаждения (с 3 г.срок на обучение) - с ФЕ 4
Плевен ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий", С.ТЪРНЕНЕ 2526 Основни и довършителни работи (с 3 г.срок на обучение) - с ФЕ 2
Плевен Математическа гимназия "Гео Милев", ГР.ПЛЕВЕН 2249 Математически - Математика, Физика и астрономия - с интензивно изучаване на АЕ 1
Плевен Математическа гимназия "Гео Милев", ГР.ПЛЕВЕН 2252 Математически - Математика, Информатика, География и икономика - с интензивно изучаване на АЕ 1
Плевен Математическа гимназия "Гео Милев", ГР.ПЛЕВЕН 2253 Математически - Математика, Информатика, Информационни технологии - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен Математическа гимназия "Гео Милев", ГР.ПЛЕВЕН 2256 Природни науки - Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен Математическа гимназия "Гео Милев", ГР.ПЛЕВЕН 2258 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технологии - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2388 Чужди езици - Английски език и Немски език - - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2390 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2393 Чужди езици - Английски език и Руски език - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2399 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технилогии - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2403 Чужди езици - Немски език и Английски език - с интензивно изучаване на немски 0
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2404 Чужди езици - Френски език и Английски език - с интензивно изучаване на френски 1
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2407 Чужди езици - Испански език и Английски език - с интензивно изучаване на испански 0
Плевен СУ "Анастасия Димитрова", ГР.ПЛЕВЕН 0979 Предприемачески - Предприемачество и Информационни технологии - с АЕ 17
Плевен СУ "Стоян Заимов", ГР.ПЛЕВЕН 0924 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технологии - с разширено изучаване на АЕ 13
Плевен СУ "Стоян Заимов", ГР.ПЛЕВЕН 0932 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с разширено изучаване на АЕ 14
Плевен СУ "Иван Вазов", ГР.ПЛЕВЕН 1361 Хуманитарни науки - БЕЛ и История и цивилизации - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен СУ "Иван Вазов", ГР.ПЛЕВЕН 1370 Обществени науки - География и икономика и История и цивилизации - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен СУ "Иван Вазов", ГР.ПЛЕВЕН 1375 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен СУ "Иван Вазов", ГР.ПЛЕВЕН 1382 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технологии - с интензивно изучаване на АЕ 1
Плевен СУ "Иван Вазов", ГР.ПЛЕВЕН 1389 Икономическо развитие - География и икономика и Математика - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен СУ "Пейо Яворов", ГР.ПЛЕВЕН 3124 Предприемачески - Предприемачество и Информационни технологии - с интензивно изучаване на АЕ 10
Плевен СУ "Христо Смирненски", ГР.ПЛЕВЕН 1396 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с АЕ 6
Плевен СУ "Христо Ботев", ГР.СЛАВЯНОВО 1219 Малък и среден бизнес - с АЕ 12
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", ГР.ПЛЕВЕН 2118 Икономическа информатика - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", ГР.ПЛЕВЕН 2166 Икономика и мениджмънт - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", ГР.ПЛЕВЕН 2169 Електронна търговия - разширено изучаване на АЕ 2
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", ГР.ПЛЕВЕН 2180 Бизнес администрация - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", ГР.ПЛЕВЕН 2186 Съдебна администрация - интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", ГР.ПЛЕВЕН 3297 Търговия - дуална форма на обучение - с разширено изучаване на АЕ 0
Плевен ПГ по механоелектротехника, ГР.ПЛЕВЕН 2626 Системно програмиране - с раширено изучаване на АЕ 0
Плевен ПГ по механоелектротехника, ГР.ПЛЕВЕН 2655 Телекомуникационни системи - с разширено изучаване на АЕ 7
Плевен ПГ по механоелектротехника, ГР.ПЛЕВЕН 2663 Машини и системи с ЦПУ - дуална форма на обучение - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 3
Плевен ПГ по механоелектротехника, ГР.ПЛЕВЕН 2675 Електрообзавеждане на производството - дуална форма на обучение - с АЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 0
Плевен ПГ по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор", ГР.ПЛЕВЕН 2225 Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна - дуална форма на обучение - с АЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 10
Плевен ПГ по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор", ГР.ПЛЕВЕН 2227 Осигуряване на продуктова информация - Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия - с АЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 5
Плевен ПГ по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор", ГР.ПЛЕВЕН 2228 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост - с АЕ 11
Плевен ПГ по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор", ГР.ПЛЕВЕН 2229 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки - с АЕ 5
Плевен ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН 0695 Производство на месо, месни продукти и риба - дуална форма на обучение - с РЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 7
Плевен ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН 0713 Производство и преработка на мляко и млечни продукти - дуална форма на обучение - с РЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 10
Плевен ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН 0718 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - дуална форма на обучение - с РЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 6
Плевен ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН 3388 Екология и опазване на околната среда - с РЕ 9
Плевен ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев", ГР.ПЛЕВЕН 1182 Строителство и архитектура - с разширено изучаване на АЕ 9
Плевен ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев", ГР.ПЛЕВЕН 1188 Интериорен дизайн - с разширено изучаване на АЕ 4
Плевен ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров", ГР.ПЛЕВЕН 0419 Електрообзавеждане на транспортна техника - с АЕ 7
Плевен ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров", ГР.ПЛЕВЕН 0420 Автотранспортна техника - с АЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 7
Плевен ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров", ГР.ПЛЕВЕН 0421 Автомобилна мехатроника - с разширено изучаване на АЕ 1
Плевен ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров", ГР.ПЛЕВЕН 3373 Електрически превозни средства - с разширено изучаване на АЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 3
Плевен ПГ по лозарство и винарство "Александър Стамболийски", ГР.ПЛЕВЕН 3286 Лозаровинарство - с АЕ 2
Плевен ПГ по лозарство и винарство "Александър Стамболийски", ГР.ПЛЕВЕН 3289 Коневъдство и конна езда - с АЕ 5
Плевен ПГ по облекло и текстил "Христо Бояджиев", ГР.ПЛЕВЕН 1271 Производство на облекло от текстил - с АЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 14
Плевен ПГ по облекло и текстил "Христо Бояджиев", ГР.ПЛЕВЕН 1275 Фризьорство - с АЕ 15
Плевен ПГ по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров", ГР.ПЛЕВЕН 1045 Приложно програмиране - с разширено изучаване на АЕ 1
Плевен ПГ по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров", ГР.ПЛЕВЕН 1055 Електронна търговия - с разширено изучаване на АЕ 1
Плевен ПГ по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров", ГР.ПЛЕВЕН 1057 Компютърна техника и технологии - с разширено изучаване на АЕ 3
Плевен ПГ по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров", ГР.ПЛЕВЕН 1061 Компютърни мрежи - с разширено изучаване на АЕ 4
Плевен ПГ по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров", ГР.ПЛЕВЕН 1069 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти - с разширено изучаване на АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 0
Плевен ПГ по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров", ГР.ПЛЕВЕН 1075 Технология на хомеопатичните и фитопродукти - с разширено изучаване на АЕ 6
Плевен ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН 1437 Кетъринг - с разширено изучаване на АЕ 6
Плевен ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН 1440 Асистент на лекар по дентална медицина - с разширено изучаване на АЕ 9
Плевен ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН 1515 Производство на кулинарни изделия и напитки - с разширено изучаване на АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 3
Плевен ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН 1736 Съдебна администрация - с разширено изучаване на АЕ 9
Плевен ПГ по подемна, строителна и транспортна техника "Г.Раковски", ГР.ПЛЕВЕН 1577 Пътно-строителна техника - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 13
Плевен ПГ по подемна, строителна и транспортна техника "Г.Раковски", ГР.ПЛЕВЕН 1588 Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 14
Плевен ПГ "Захарий Зограф", ГР.ПЛЕВЕН 1540 Мебелно производство - с РЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 17
Плевен ПГ "Захарий Зограф", ГР.ПЛЕВЕН 1549 Металообработващи машини - с РЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 17
Плевен ПГ по туризъм "Алеко Константинов", ГР.ПЛЕВЕН 1944 Рекламна графика - с разширено изучаване на АЕ 1
Плевен ПГ по туризъм "Алеко Константинов", ГР.ПЛЕВЕН 1951 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове - с разширено изучаване на АЕ 1
Плевен ПГ по туризъм "Алеко Константинов", ГР.ПЛЕВЕН 2004 Организация на туризма и свободното време - с разширено изучаване на АЕ 3
Плевен ПГ по туризъм "Алеко Константинов", ГР.ПЛЕВЕН 2008 Екскурзоводско обслужване - с разширено изучаване на АЕ 2
Плевен ПГ по туризъм "Алеко Константинов", ГР.ПЛЕВЕН 2042 Организация на хотелиерството - с разширено изучаване на АЕ 2
Червен бряг ОбУ "Отец Паисий", С.РАДОМИРЦИ 3454 Текстообработване (с 3 г.срок на обучение) - с АЕ 2
Червен бряг ОбУ "Отец Паисий", С.РАДОМИРЦИ 3457 Основни и довършителни работи (с 3 г.срок на обучение) - с АЕ 8
Червен бряг СУ "Д-р Петър Берон", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2712 Хуманитарни науки - БЕЛ и История и цивилизации - с интензивно изучаване на АЕ 7
Червен бряг СУ "Д-р Петър Берон", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2719 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технологии - с интензивно изучаване на АЕ 0
Червен бряг СУ "Христо Смирненски", ГР.КОЙНАРЕ 2435 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технологии - с разширено изучаване на АЕ 3
Червен бряг ПГ по хранителни технологии "Юрий Гагарин", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2922 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия - с разширено изучаване на АЕ 12
Червен бряг ПГ по хранителни технологии "Юрий Гагарин", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2924 Кетъринг - с разширено изучаване на АЕ 1
Червен бряг ПГ по хранителни технологии "Юрий Гагарин", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2925 Производство на кулинарни изделия и напитки - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 12
Червен бряг ПГ по механоелектротехника "Девети май", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1803 Машини и системи с ЦПУ - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 4
Червен бряг ПГ по механоелектротехника "Девети май", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1809 Компютърна техника и технологии - с разширено изучаване на АЕ 20
Червен бряг ПГ по механоелектротехника "Девети май", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1813 Автотранспортна техника - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 3
Червен бряг Търговска гимназия "Васил Е. Априлов", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1113 Икономика и мениджмънт - с разширено изучаване на АЕ 1
Червен бряг Търговска гимназия "Васил Е. Априлов", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 3293 Електронна търговия - с разширено изучаване на АЕ 3
Червен бряг ПГ по земеделско стопанство "Александър Стамболийски", С.ЧОМАКОВЦИ 1724 Полевъдство - с РЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 6
Червен бряг ПГ по земеделско стопанство "Александър Стамболийски", С.ЧОМАКОВЦИ 1745 Механизация на горското стопанство - с РЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 7
Пордим ОбУ "Никола Й. Вапцаров", С.ВЪЛЧИТРЪН 1499 Производство на хляб и хлебни изделия - (с 3 г.срок на обучение) - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 19
Пордим ОбУ "Никола Й. Вапцаров", С.ВЪЛЧИТРЪН 3055 Дограма и стъклопоставяне (с 3 г.срок на обучение) - с АЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 19
Пордим СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ГР.ПОРДИМ 1435 Механизация на селското стопанство - с АЕ 4
Пордим СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ГР.ПОРДИМ 3274 Български танци - с АЕ 1
Пордим СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ГР.ПОРДИМ 3275 Музика - Музика и Информационни технологии - с АЕ 9
Искър СУ "Христо Смирненски", ГР.ИСКЪР 3463 Компютърна техника и технологии - с АЕ 6
Долни Дъбник СУ "Христо Ботев", ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 1037 Икономическо развитие - География и икономика и Математика - с АЕ 3
Долни Дъбник ПГ по селско стопанство "Проф. Иван Иванов", ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 1799 Лозаровинарство - дуална форма на обучение с РЕ 5
Долни Дъбник ПГ по селско стопанство "Проф. Иван Иванов", ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 1804 Механизация на селското стопанство - дуална форма на обучение - с РЕ 11
Долни Дъбник ПГ по селско стопанство "Проф. Иван Иванов", ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 3120 Полевъдство - с АЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 6
Долни Дъбник ПГ по селско стопанство "Проф. Иван Иванов", ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 3121 Производител на селскостопанска продукция - с АЕ 2
Левски СУ "Крум Попов", ГР.ЛЕВСКИ 2021 Предприемачески - Предприемачество и Информационни технологии - с АЕ 1
Левски СУ "Крум Попов", ГР.ЛЕВСКИ 2029 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с АЕ 2
Левски ПГ по селско стопанство и транспорт "Никола Й. Вапцаров", ГР.ЛЕВСКИ 3479 Механизация на селското стопанство - с АЕ 20
Левски ПГ по селско стопанство и транспорт "Никола Й. Вапцаров", ГР.ЛЕВСКИ 3480 Експлоатация на автомобилния транспорт - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 12
Левски ПГ по селско стопанство и транспорт "Никола Й. Вапцаров", ГР.ЛЕВСКИ 3484 Спедиция, транспортна и складова логистика - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 10
Белене СУ "Димчо Дебелянов", ГР.БЕЛЕНЕ 1988 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с АЕ 0
Белене ПГ по ядрена енергетика "Мария Склодовска - Кюри", ГР.БЕЛЕНЕ 1088 Автоматизирани системи - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 20
Гулянци СУ "Христо Смирненски", ГР.ГУЛЯНЦИ 1489 Икономика и мениджмънт - с АЕ 0
Гулянци СУ "Христо Смирненски", ГР.ГУЛЯНЦИ 1496 Полевъдство - с АЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 0
Гулянци СУ "Христо Смирненски", ГР.ГУЛЯНЦИ 1516 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с АЕ 1
Гулянци СУ "Асен Златаров", С.ГИГЕН 2534 Пчеларство и бубарство - с АЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 7
Долна Митрополия СУ "Васил Априлов", ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 1007 Компютърна техника и технологии - с АЕ 6
Долна Митрополия СУ "Васил Априлов", ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 1052 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - с АЕ 7
Долна Митрополия СУ "Евлоги Георгиев", ГР.ТРЪСТЕНИК 2208 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технологии - с АЕ 5
Долна Митрополия СУ "Евлоги Георгиев", ГР.ТРЪСТЕНИК 3495 Полевъдство - с АЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 11
Никопол СУ "Христо Ботев", ГР.НИКОПОЛ 1229 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с АЕ 6
Кнежа СУ "Неофит Рилски", ГР.КНЕЖА 1100 Предприемачески - Предприемачество и ИТ - с АЕ 8
Кнежа ПГ по земеделие "Стефан Цанов", ГР.КНЕЖА 0608 Системно програмиране - с АЕ 4
Кнежа ПГ по земеделие "Стефан Цанов", ГР.КНЕЖА 0624 Полевъдство - с АЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 19
Кнежа ПГ по земеделие "Стефан Цанов", ГР.КНЕЖА 0626 Растителна защита и агрохимия - с разширено изучаване на АЕ 0
Кнежа ПГ по земеделие "Стефан Цанов", ГР.КНЕЖА 0632 Механизация на селското стопанство - с АЕ 0
Кнежа ПГ по земеделие "Стефан Цанов", ГР.КНЕЖА 0639 Механизация на селското стопанство - дуална форма на обучение - с АЕ 0
Кнежа ПГ по земеделие "Стефан Цанов", ГР.КНЕЖА 0659 Селски туризъм - с АЕ 0
Кнежа ПГ по механоелектротехника "Христо Смирненски", ГР.КНЕЖА 3362 Електродомакинска техника - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 13
Кнежа ПГ по механоелектротехника "Христо Смирненски", ГР.КНЕЖА 3363 Машини и съоръжения за заваряване - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 12

На 02.07.2021г. от 10:00 часа тържествено ще изпратим нашите седмокласници!

Каним всички преподаватели и родители в Актовата зала на училището.

 


ПЛАН-ПРИЕМ В VІІІ КЛАС 

https://www.ruobg.com/files_priem/files_15/plan_priem_8.pdf

 

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА

/clients/212/files/files/Instruktaj.pdf

 

 

 

 

 

 

Новини

 

 

Социални мрежи