ouklohridski_pl@abv.bg,

064 870 164,

Гр. Плевен п. к. 5800, ж. к. "Дружба"

 
 

За Вас, седмокласници

 

Заповеди на министъра на образованието:

 

График на дейностите по прием на учениците

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

 

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите

 

 


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВЯНЕ НА ИЗПИТ ПО ЖЕЛАНИЕ, ПО ЧУЖД ЕЗИК В VІІ КЛАС 

ИЗТЕГЛИ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Последвайте ни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди