•  
 • image02
   
 • image02
   

 

 

НОВИНИ

 


УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода от 26 до 27 юли 2021 г. включително се подават документи за участие в трети етап на класиране за прием в VIII клас по профили и специалности от професии. Заявление за участие в трето класиране се подава online или в училищата-центрове, както при първи етап на класиране. Кандидатства се за училища/паралелки, в които има свободни места.

За участие в трето класиране могат да кандидатстват:

 • неприетите ученици, като могат да посочат нови желания (в зависимост от свободните места);
 • нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;
 • ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат обявени на 29 юли 2021 г. в платформата на адрес: https://priem.mon.bg и в училищата, в които се осъществява държавен план-прием.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 30 юли 2021 г., в училището, където ученикът е приет.

Незаетите места след трети етап ще бъдат обявени на 02.08.2021 г. и попълването им ще продължи до 10 септември 2021 г., като кандидатстването ще се извършва в самото училище.

Училища – центрове за прием на документи

за участие в трети етап (26-27 юли 2021 г. вкл.) на класиране
за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършено основно образование

Община

Училище-център, населено място

Адрес

Белене

ОУ „Васил Левски“ 
гр. Белене

ул. "Еп. Евгений Босилков" №1

Гулянци

СУ „Христо Смирненски“
гр. Гулянци

ул."Г.С.Раковски" №19

Долна Митрополия

СУ „Васил Априлов“
гр. Долна Митрополия

ул."Трети март" №29А

Долни Дъбник

СУ „Христо Ботев“
гр. Долни Дъбник

ул."Христо Янчев" № 58

Искър

СУ „Христо Смирненски“
гр. Искър

ул. Георги Димитров 43

Кнежа

ОУ „Васил Левски“
гр. Кнежа

Ул. "Опълченска"84

Левски

ОУ „Максим Горки“
гр. Левски

ул. "В.Априлов" № 50

Никопол

СУ „Христо Ботев“
гр. Никопол

ул. "Сливница" 7

Пордим

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Пордим

ул. "Иван Божинов" №11

Червен бряг

ОУ „Христо Смирненски“
гр. Червен бряг

ул."Паисий" 37

Плевен

ОУ „Д-р Петър Берон“
гр. Плевен

кв. „Сторгозия“, ул."Д-р П.Берон" № 2

Плевен

ОУ „Св.Св.Климент Охридски“
гр. Плевен

ж.к. Дружба" І

 

Работно време на училищата – центрове за прием на документи:

от 26.07 до 27.07.2021 г. – 08.00 ч. до 18.00 ч.

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Община Училище, населено място Код на паралелката Паралелка Свободни места за трети етап
Плевен ОбУ "Христо Ботев" Мечка, С.МЕЧКА 1770 Производство на облекло (с 3 г.срок на обучение) - с АЕ 7
Плевен ОбУ "Христо Ботев" Мечка, С.МЕЧКА 1794 Основни и довършителни работи (с 3 г.срок на обучение) - с АЕ 4
Плевен ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий", С.ТЪРНЕНЕ 2521 Трайни насаждения (с 3 г.срок на обучение) - с ФЕ 4
Плевен ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий", С.ТЪРНЕНЕ 2526 Основни и довършителни работи (с 3 г.срок на обучение) - с ФЕ 2
Плевен Математическа гимназия "Гео Милев", ГР.ПЛЕВЕН 2249 Математически - Математика, Физика и астрономия - с интензивно изучаване на АЕ 1
Плевен Математическа гимназия "Гео Милев", ГР.ПЛЕВЕН 2252 Математически - Математика, Информатика, География и икономика - с интензивно изучаване на АЕ 1
Плевен Математическа гимназия "Гео Милев", ГР.ПЛЕВЕН 2253 Математически - Математика, Информатика, Информационни технологии - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен Математическа гимназия "Гео Милев", ГР.ПЛЕВЕН 2256 Природни науки - Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен Математическа гимназия "Гео Милев", ГР.ПЛЕВЕН 2258 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технологии - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2388 Чужди езици - Английски език и Немски език - - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2390 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2393 Чужди езици - Английски език и Руски език - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2399 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технилогии - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2403 Чужди езици - Немски език и Английски език - с интензивно изучаване на немски 0
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2404 Чужди езици - Френски език и Английски език - с интензивно изучаване на френски 1
Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, ГР.ПЛЕВЕН 2407 Чужди езици - Испански език и Английски език - с интензивно изучаване на испански 0
Плевен СУ "Анастасия Димитрова", ГР.ПЛЕВЕН 0979 Предприемачески - Предприемачество и Информационни технологии - с АЕ 17
Плевен СУ "Стоян Заимов", ГР.ПЛЕВЕН 0924 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технологии - с разширено изучаване на АЕ 13
Плевен СУ "Стоян Заимов", ГР.ПЛЕВЕН 0932 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с разширено изучаване на АЕ 14
Плевен СУ "Иван Вазов", ГР.ПЛЕВЕН 1361 Хуманитарни науки - БЕЛ и История и цивилизации - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен СУ "Иван Вазов", ГР.ПЛЕВЕН 1370 Обществени науки - География и икономика и История и цивилизации - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен СУ "Иван Вазов", ГР.ПЛЕВЕН 1375 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен СУ "Иван Вазов", ГР.ПЛЕВЕН 1382 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технологии - с интензивно изучаване на АЕ 1
Плевен СУ "Иван Вазов", ГР.ПЛЕВЕН 1389 Икономическо развитие - География и икономика и Математика - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен СУ "Пейо Яворов", ГР.ПЛЕВЕН 3124 Предприемачески - Предприемачество и Информационни технологии - с интензивно изучаване на АЕ 10
Плевен СУ "Христо Смирненски", ГР.ПЛЕВЕН 1396 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с АЕ 6
Плевен СУ "Христо Ботев", ГР.СЛАВЯНОВО 1219 Малък и среден бизнес - с АЕ 12
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", ГР.ПЛЕВЕН 2118 Икономическа информатика - с интензивно изучаване на АЕ 2
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", ГР.ПЛЕВЕН 2166 Икономика и мениджмънт - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", ГР.ПЛЕВЕН 2169 Електронна търговия - разширено изучаване на АЕ 2
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", ГР.ПЛЕВЕН 2180 Бизнес администрация - с интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", ГР.ПЛЕВЕН 2186 Съдебна администрация - интензивно изучаване на АЕ 0
Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", ГР.ПЛЕВЕН 3297 Търговия - дуална форма на обучение - с разширено изучаване на АЕ 0
Плевен ПГ по механоелектротехника, ГР.ПЛЕВЕН 2626 Системно програмиране - с раширено изучаване на АЕ 0
Плевен ПГ по механоелектротехника, ГР.ПЛЕВЕН 2655 Телекомуникационни системи - с разширено изучаване на АЕ 7
Плевен ПГ по механоелектротехника, ГР.ПЛЕВЕН 2663 Машини и системи с ЦПУ - дуална форма на обучение - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 3
Плевен ПГ по механоелектротехника, ГР.ПЛЕВЕН 2675 Електрообзавеждане на производството - дуална форма на обучение - с АЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 0
Плевен ПГ по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор", ГР.ПЛЕВЕН 2225 Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна - дуална форма на обучение - с АЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 10
Плевен ПГ по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор", ГР.ПЛЕВЕН 2227 Осигуряване на продуктова информация - Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия - с АЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 5
Плевен ПГ по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор", ГР.ПЛЕВЕН 2228 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост - с АЕ 11
Плевен ПГ по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор", ГР.ПЛЕВЕН 2229 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки - с АЕ 5
Плевен ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН 0695 Производство на месо, месни продукти и риба - дуална форма на обучение - с РЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 7
Плевен ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН 0713 Производство и преработка на мляко и млечни продукти - дуална форма на обучение - с РЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 10
Плевен ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН 0718 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - дуална форма на обучение - с РЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 6
Плевен ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ГР.ПЛЕВЕН 3388 Екология и опазване на околната среда - с РЕ 9
Плевен ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев", ГР.ПЛЕВЕН 1182 Строителство и архитектура - с разширено изучаване на АЕ 9
Плевен ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев", ГР.ПЛЕВЕН 1188 Интериорен дизайн - с разширено изучаване на АЕ 4
Плевен ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров", ГР.ПЛЕВЕН 0419 Електрообзавеждане на транспортна техника - с АЕ 7
Плевен ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров", ГР.ПЛЕВЕН 0420 Автотранспортна техника - с АЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 7
Плевен ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров", ГР.ПЛЕВЕН 0421 Автомобилна мехатроника - с разширено изучаване на АЕ 1
Плевен ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров", ГР.ПЛЕВЕН 3373 Електрически превозни средства - с разширено изучаване на АЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 3
Плевен ПГ по лозарство и винарство "Александър Стамболийски", ГР.ПЛЕВЕН 3286 Лозаровинарство - с АЕ 2
Плевен ПГ по лозарство и винарство "Александър Стамболийски", ГР.ПЛЕВЕН 3289 Коневъдство и конна езда - с АЕ 5
Плевен ПГ по облекло и текстил "Христо Бояджиев", ГР.ПЛЕВЕН 1271 Производство на облекло от текстил - с АЕ  /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 14
Плевен ПГ по облекло и текстил "Христо Бояджиев", ГР.ПЛЕВЕН 1275 Фризьорство - с АЕ 15
Плевен ПГ по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров", ГР.ПЛЕВЕН 1045 Приложно програмиране - с разширено изучаване на АЕ 1
Плевен ПГ по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров", ГР.ПЛЕВЕН 1055 Електронна търговия - с разширено изучаване на АЕ 1
Плевен ПГ по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров", ГР.ПЛЕВЕН 1057 Компютърна техника и технологии - с разширено изучаване на АЕ 3
Плевен ПГ по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров", ГР.ПЛЕВЕН 1061 Компютърни мрежи - с разширено изучаване на АЕ 4
Плевен ПГ по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров", ГР.ПЛЕВЕН 1069 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти - с разширено изучаване на АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 0
Плевен ПГ по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров", ГР.ПЛЕВЕН 1075 Технология на хомеопатичните и фитопродукти - с разширено изучаване на АЕ 6
Плевен ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН 1437 Кетъринг - с разширено изучаване на АЕ 6
Плевен ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН 1440 Асистент на лекар по дентална медицина - с разширено изучаване на АЕ 9
Плевен ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН 1515 Производство на кулинарни изделия и напитки - с разширено изучаване на АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 3
Плевен ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване, ГР.ПЛЕВЕН 1736 Съдебна администрация - с разширено изучаване на АЕ 9
Плевен ПГ по подемна, строителна и транспортна техника "Г.Раковски", ГР.ПЛЕВЕН 1577 Пътно-строителна техника - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 13
Плевен ПГ по подемна, строителна и транспортна техника "Г.Раковски", ГР.ПЛЕВЕН 1588 Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 14
Плевен ПГ "Захарий Зограф", ГР.ПЛЕВЕН 1540 Мебелно производство - с РЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 17
Плевен ПГ "Захарий Зограф", ГР.ПЛЕВЕН 1549 Металообработващи машини - с РЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 17
Плевен ПГ по туризъм "Алеко Константинов", ГР.ПЛЕВЕН 1944 Рекламна графика - с разширено изучаване на АЕ 1
Плевен ПГ по туризъм "Алеко Константинов", ГР.ПЛЕВЕН 1951 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове - с разширено изучаване на АЕ 1
Плевен ПГ по туризъм "Алеко Константинов", ГР.ПЛЕВЕН 2004 Организация на туризма и свободното време - с разширено изучаване на АЕ 3
Плевен ПГ по туризъм "Алеко Константинов", ГР.ПЛЕВЕН 2008 Екскурзоводско обслужване - с разширено изучаване на АЕ 2
Плевен ПГ по туризъм "Алеко Константинов", ГР.ПЛЕВЕН 2042 Организация на хотелиерството - с разширено изучаване на АЕ 2
Червен бряг ОбУ "Отец Паисий", С.РАДОМИРЦИ 3454 Текстообработване (с 3 г.срок на обучение) - с АЕ 2
Червен бряг ОбУ "Отец Паисий", С.РАДОМИРЦИ 3457 Основни и довършителни работи (с 3 г.срок на обучение) - с АЕ 8
Червен бряг СУ "Д-р Петър Берон", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2712 Хуманитарни науки - БЕЛ и История и цивилизации - с интензивно изучаване на АЕ 7
Червен бряг СУ "Д-р Петър Берон", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2719 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технологии - с интензивно изучаване на АЕ 0
Червен бряг СУ "Христо Смирненски", ГР.КОЙНАРЕ 2435 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технологии - с разширено изучаване на АЕ 3
Червен бряг ПГ по хранителни технологии "Юрий Гагарин", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2922 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия - с разширено изучаване на АЕ 12
Червен бряг ПГ по хранителни технологии "Юрий Гагарин", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2924 Кетъринг - с разширено изучаване на АЕ 1
Червен бряг ПГ по хранителни технологии "Юрий Гагарин", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 2925 Производство на кулинарни изделия и напитки - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 12
Червен бряг ПГ по механоелектротехника "Девети май", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1803 Машини и системи с ЦПУ - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 4
Червен бряг ПГ по механоелектротехника "Девети май", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1809 Компютърна техника и технологии - с разширено изучаване на АЕ 20
Червен бряг ПГ по механоелектротехника "Девети май", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1813 Автотранспортна техника - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 3
Червен бряг Търговска гимназия "Васил Е. Априлов", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 1113 Икономика и мениджмънт - с разширено изучаване на АЕ 1
Червен бряг Търговска гимназия "Васил Е. Априлов", ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ 3293 Електронна търговия - с разширено изучаване на АЕ 3
Червен бряг ПГ по земеделско стопанство "Александър Стамболийски", С.ЧОМАКОВЦИ 1724 Полевъдство - с РЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 6
Червен бряг ПГ по земеделско стопанство "Александър Стамболийски", С.ЧОМАКОВЦИ 1745 Механизация на горското стопанство - с РЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 7
Пордим ОбУ "Никола Й. Вапцаров", С.ВЪЛЧИТРЪН 1499 Производство на хляб и хлебни изделия - (с 3 г.срок на обучение) - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 19
Пордим ОбУ "Никола Й. Вапцаров", С.ВЪЛЧИТРЪН 3055 Дограма и стъклопоставяне (с 3 г.срок на обучение) - с АЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 19
Пордим СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ГР.ПОРДИМ 1435 Механизация на селското стопанство - с АЕ 4
Пордим СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ГР.ПОРДИМ 3274 Български танци - с АЕ 1
Пордим СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ГР.ПОРДИМ 3275 Музика - Музика и Информационни технологии - с АЕ 9
Искър СУ "Христо Смирненски", ГР.ИСКЪР 3463 Компютърна техника и технологии - с АЕ 6
Долни Дъбник СУ "Христо Ботев", ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 1037 Икономическо развитие - География и икономика и Математика - с АЕ 3
Долни Дъбник ПГ по селско стопанство "Проф. Иван Иванов", ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 1799 Лозаровинарство - дуална форма на обучение с РЕ 5
Долни Дъбник ПГ по селско стопанство "Проф. Иван Иванов", ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 1804 Механизация на селското стопанство - дуална форма на обучение - с РЕ 11
Долни Дъбник ПГ по селско стопанство "Проф. Иван Иванов", ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 3120 Полевъдство - с АЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 6
Долни Дъбник ПГ по селско стопанство "Проф. Иван Иванов", ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК 3121 Производител на селскостопанска продукция - с АЕ 2
Левски СУ "Крум Попов", ГР.ЛЕВСКИ 2021 Предприемачески - Предприемачество и Информационни технологии - с АЕ 1
Левски СУ "Крум Попов", ГР.ЛЕВСКИ 2029 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с АЕ 2
Левски ПГ по селско стопанство и транспорт "Никола Й. Вапцаров", ГР.ЛЕВСКИ 3479 Механизация на селското стопанство - с АЕ 20
Левски ПГ по селско стопанство и транспорт "Никола Й. Вапцаров", ГР.ЛЕВСКИ 3480 Експлоатация на автомобилния транспорт - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 12
Левски ПГ по селско стопанство и транспорт "Никола Й. Вапцаров", ГР.ЛЕВСКИ 3484 Спедиция, транспортна и складова логистика - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 10
Белене СУ "Димчо Дебелянов", ГР.БЕЛЕНЕ 1988 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с АЕ 0
Белене ПГ по ядрена енергетика "Мария Склодовска - Кюри", ГР.БЕЛЕНЕ 1088 Автоматизирани системи - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 20
Гулянци СУ "Христо Смирненски", ГР.ГУЛЯНЦИ 1489 Икономика и мениджмънт - с АЕ 0
Гулянци СУ "Христо Смирненски", ГР.ГУЛЯНЦИ 1496 Полевъдство - с АЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 0
Гулянци СУ "Христо Смирненски", ГР.ГУЛЯНЦИ 1516 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с АЕ 1
Гулянци СУ "Асен Златаров", С.ГИГЕН 2534 Пчеларство и бубарство - с АЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 7
Долна Митрополия СУ "Васил Априлов", ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 1007 Компютърна техника и технологии - с АЕ 6
Долна Митрополия СУ "Васил Априлов", ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 1052 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - с АЕ 7
Долна Митрополия СУ "Евлоги Георгиев", ГР.ТРЪСТЕНИК 2208 Софтуерни и хардуерни науки - Информатика и Информационни технологии - с АЕ 5
Долна Митрополия СУ "Евлоги Георгиев", ГР.ТРЪСТЕНИК 3495 Полевъдство - с АЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 11
Никопол СУ "Христо Ботев", ГР.НИКОПОЛ 1229 Природни науки - Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда - с АЕ 6
Кнежа СУ "Неофит Рилски", ГР.КНЕЖА 1100 Предприемачески - Предприемачество и ИТ - с АЕ 8
Кнежа ПГ по земеделие "Стефан Цанов", ГР.КНЕЖА 0608 Системно програмиране - с АЕ 4
Кнежа ПГ по земеделие "Стефан Цанов", ГР.КНЕЖА 0624 Полевъдство - с АЕ /специалност от списъка на защитените от държавата специалности от професии/ 19
Кнежа ПГ по земеделие "Стефан Цанов", ГР.КНЕЖА 0626 Растителна защита и агрохимия - с разширено изучаване на АЕ 0
Кнежа ПГ по земеделие "Стефан Цанов", ГР.КНЕЖА 0632 Механизация на селското стопанство - с АЕ 0
Кнежа ПГ по земеделие "Стефан Цанов", ГР.КНЕЖА 0639 Механизация на селското стопанство - дуална форма на обучение - с АЕ 0
Кнежа ПГ по земеделие "Стефан Цанов", ГР.КНЕЖА 0659 Селски туризъм - с АЕ 0
Кнежа ПГ по механоелектротехника "Христо Смирненски", ГР.КНЕЖА 3362 Електродомакинска техника - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 13
Кнежа ПГ по механоелектротехника "Христо Смирненски", ГР.КНЕЖА 3363 Машини и съоръжения за заваряване - с АЕ /специалност от списъка с недостиг на специалисти на пазара на труда/ 12

 

На 02.07.2021г. от 10:00 часа тържествено ще изпратим нашите седмокласници!

Каним всички преподаватели и родители в Актовата зала на училището.

 


 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

От 01.07.2021г. започва издаването на удостоверения за получаване на еднократна парична помощ за първокласниците. 

На тази помощ имат право всички първокласници.

Удостоверенията ще се издават в ОСНОВНАТА СГРАДА на ОУ "Свети Климент Охридски" гр. Плевен от 8:00 до 16:00 часа.

 


СПИСЪК 

НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ПРИЕМ УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА 

ОСНОВНА СГРАДА 

 

/clients/212/files/files/spisuk_1_klas_osnovna_sgrada.pdf

 

ВТОРА БАЗА

 

Уважаеми родители, 

Уведомяваме Ви, че всички деца, за които са подадени заявления, са приети на първо класиране.

В срок до 11.06.2021г. от 8:00 до 15:30ч. е необходимо да подадете заявление-декларация за записване във втора база на училището.


 

 


ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ОУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ОТ 12.04. ДО 30.04.2021г. 

/clients/212/files/files/Zapoved obuchenie ot 12042021 do 2904202112042021.pdf 

 


ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ" 

 

/clients/212/files/files/otgovori na zadachite ot NMS Evropeysko kenguru.pdf

 


УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

/clients/212/files/files/Uchilishten plan- priem za uchebnata 2021-2022 godina.pdf

 


 

Общински кръг на олимпиадата "Знам и мога" за ученици от 4. клас

ще се проведе на 23.01.2021г. в основна сграда на училището.

Начало на общински кръг на олимпиадата – 09:00 часа

Времетраене на олимпиадата - 2 учебни часа /80 минути/

Участието на учениците е доброволно. Писмената работа е анонимна.

Всеки ученик, номиниран за участие в олимпиадата, попълва и подписва декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите му от всички кръгове, в които участва.

Учениците, които ще участват, да се явят в училище /основна сграда/ на 23.01.2021г. не по-късно от 08:45 часа.


 

Днес, в навечерието на една по-различна Коледа и в края на една трудна за всички ни година, учениците от 5-те класове на ОУ ”Св. Климент Охридски” гр. Плевен изпратиха картички до медиците и персонала на  Първо ДКЦ с посланието “Благодарим Ви, че сте тук!”. Изработени в часовете на занимания по интереси, картичките изразяват искрената благодарност на децата към хората, за които работата  “он-лайн” е невъзможна и въпреки предизвикателствата остават до нас и нашите близки с грижа и професионализъм.

                   


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ   КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ” - ГРАД ПЛЕВЕН

 

       

Уважаеми колеги и родители, скъпи ученици, днес нашето училище - ОУ „Св. Климент Охридски “- гр. Плевен представива своя патронен празник!

      Патронният празник е един от вълнуващите дни в живота на всяко училище, защото е повод да обърнем поглед назад и да видим дирята, която сме оставили в обществения живот.  Да направим критичен анализ, с какво не сме успели да се справим и да начертаем своето бъдеще, такова, каквото искаме да имаме за нашите деца. 36 години история, 36 години знание и опит, и стотици успешно завършили и реализирани ученици. Но за първа година не мога да видя лицата ви, скъпи ученици, озарени от очакване на резултатите от проведените традиционни конкурси. За първи път отбелязваме нашия празник нетрадиционно, неприсъствено. Надяваме се всички това да е за първи и последен път.

      Уважаеми  учители, в ден като днешния искам да Ви пожелая крепко здраве, спокойствие, търпение, целеустременост и успехи в отговорната мисия на просветители в трудна за цялото общество ситуация. Поднасям моето уважение и благодарност към Вас, защото Вие възпитавате и изграждате децата на България в една извънредна и динамична обстановка. Давате всичко от себе си да се провежда пълноценен образователен процес, макар и дистанционно и костващ ви много повече време и усилие за подготовката на интересни и мотивиращи вашите ученици уроци.

    Скъпи ученици, на всички Вас пожелавам в тази обстановка най-вече здраве, защото осъзнаваме в настоящата действителност, че наистина то е най-голямата ценност, бъдете отговорни към него,  бъдете добри ученици и хора, успявайте със знания и умения, учeте, но и не спирайте да се забавлявате и да мечтаете.

      Уважаеми родители, искрените ми благодарности са и към Вас! Благодарение на вашата подкрепа, помощ в къщи, работейки със своите деца, допринасяте за постигане на един оптимален образователен процес. Вярваме, че и занапред ще бъдете така отговорни и наши партньори, защото само заедно и отговорно ще преодолеем и тези трудности! Бъдете здрави, търпеливи, обичайте своите деца, подкрепяйте ги, давайте им крила да летят!

    

     Желая здраве и нови успехи на всички наши колеги, родители и ученици! Нека с обединени грижи и усилия се справяме с трудностите и предизвикателствата, за да пребъде нашето училище, за да пребъде България!

     Честит празник на всички!   

       С уважение,

       Татяна Христова -  Директор на ОУ „Св. Кл. Охридски”,

       гр. Плевен


 

 

С П И С Ъ К   Н А    Н А Г Р А Д Е Н И Т Е

У Ч Е Н И Ц И   В  У Ч И Л И Щ Н И Т Е   К О Н К У Р С И

ПОСВЕТЕНИ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК

НА УЧИЛИЩЕТО 2020 ГОД.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

   1 – 4 клас

   1. Ванеса Гекова – 2”в” кл. – проза;

   1. Лора Симеонова – 3”г” кл.;

   2. Доротея Красимирова – 3”г” кл.;

   3. Карина Пашова – 2”в” кл.

   5 – 7 клас / поезия /

   1. Никола Кирилов – 7”б” кл.;

   2. Пламена Маринова – 6”б” кл.;

   3. Петър Великов – 6”б” кл.

   5 – 7 клас / проза /

   1. Павел Петков – 6”а” кл.;

   2. Преслава Георгиева – 6”б” кл.

На Английски език: „My school is my home”

 1. Павел Петков – 6”а” кл.;
 2. Ия Арделска – 6”а” кл.;
 3. Ивана Найденова – 6”б” кл.

КОНКУРС ЗА РИСУНКА

    Първа награда:

 1. Симона Ивайлова Додева – 6”а” кл.;
 2. Светлана Станимирова Ламбева – 6”а” кл.;
 3. Габриела Руменова Бебенова – 7”а” кл.;
 4. Габриела Владимирова Вълчанова – 6”г” кл.

Втора награда:

 1. Деян Момчилов Цветанов – 2”в” кл.;
 2. Миа Бойкова Първанова – 2”в” кл.;
 3. Павел Ивайлов Мартинов – 2”д” кл.;
 4. Веселин Валентинов Малюшки – 6”в” кл.

Трета награда:

 1. Ивалина Ивайлова Пандова – 2”д” кл.;
 2. Аделина Дениславова Димитрова – 2”г” кл.;
 3. Мадлена Петева Петрова – 1 кл.;
 4. Виктория Станиславова Цановска – 6”а” кл.

 


 

Честит патронен празник на всички учители и ученици от ОУ "Св.Климент Охридски"! Учениците от 2"а" клас с кл. р-л: М. Иванова изработиха Проекти за живота и делото на Свети Климент Охридски.

 

                                    

 


Честваме патронния празник на училището в месеца, в който почитаме паметта на народните будители. Такъв е и нашият патрон - книжовник, творец и учител. Своята почит и признателност към делото на свети Климент Охридски изразиха и учениците от 3.б клас. С много желание и интерес те изработиха и представиха пред съучениците си електронни книжки. Да пребъде делото на Първоучителя Климент!

 

https://app.writereader.com/library/book/22facb4d-4f4c-4091-b93e-11b19a005de5?fbclid=IwAR39SktchAyWFbWYkofm4Jo_C92R8IbGMjqBuB93QlCKSYrHK4-ZA0zH80E

 

https://app.writereader.com/library/book/7705f8c7-34ed-4cb0-89fb-5e1e8cf4f4be?fbclid=IwAR30zSIv618S59rdJqJ3qWY-iVa06XMQInEKzE0IoGcFlb64ZoAXP-Fzbug

 

https://app.writereader.com/library/book/cc9a1cd4-9f58-4755-97e2-ba63389634c1?fbclid=IwAR0O01aaTTkOHtOZh4BuX7-0oFu02iY7CfbZUjl3HGUone8xlg09YJo7V98

 

https://app.writereader.com/library/book/fdc6218c-c26a-42bd-96e5-b1ad5fe60e28?fbclid=IwAR111KDz-ctiT_vMOdL8agnGS7-7xy0KQK-lnoqI7N170nC7K2qEPtOcffA

 

https://app.writereader.com/library/book/8d3e2c50-b2f3-4b33-a5ad-94b4835f92ad?fbclid=IwAR1OPr48PejTqq6DANvfLpnHPtkzjSW3RwabSBqv5UCNP2xCmHr1HUFHvPI

 

https://app.writereader.com/library/book/51073304-f0f3-4c6f-bcb2-2038bbc9b066?fbclid=IwAR2QiHCNUttgvwdgmXcwhaDYoFEvHL4lnk0y5dMw1B96gkrrZug7SUQRhRQ

 

https://app.writereader.com/library/book/939722d3-f60f-4442-8d1a-a7f6290a2395?fbclid=IwAR1BobKCpLSeKgjcMhQv_rMr_f-82e7Go38v3wNxhbcigNyXaWKqFJ7cO-I

 

https://app.writereader.com/library/book/a01a29cf-f874-4b76-aaa6-5faea5bed082?fbclid=IwAR1P_cxznIoUufgI03bji38Wcmocixr9P4S-6ziLAV3x23GsmG5xwNiUwMQ

 

https://app.writereader.com/library/book/32167ad5-336a-4f1c-9195-2449fa970a39?fbclid=IwAR2jdeI4D3NxC6F8yztDM5Rbnx3wBmP1eW0dkjHsnlYHk4_aFXZz4MeOETo

 

https://app.writereader.com/library/book/1a2ea848-6e6f-4115-8c34-b4bb03a52503?fbclid=IwAR3QK7UPK5i96NYYZygH9R4XGengV2OXE2bgM8WkiZ5ZHDk5PRcsPOtWBLo

 

https://app.writereader.com/library/book/e2317511-27a8-4c48-9dc8-42bcb6fce954?fbclid=IwAR30zSIv618S59rdJqJ3qWY-iVa06XMQInEKzE0IoGcFlb64ZoAXP-Fzbug

 

https://app.writereader.com/library/book/27108e2e-d97d-4a7e-a366-05e7b1f0a297?fbclid=IwAR15pa7ES7yo82BK1rdM5O_8Ns9RhLreFvfvXsgg1q7uJbjLOjsfScUKA2E

 

https://app.writereader.com/library/book/498e0217-d2bb-42af-ade5-f2bfa26a929d?fbclid=IwAR15pa7ES7yo82BK1rdM5O_8Ns9RhLreFvfvXsgg1q7uJbjLOjsfScUKA2E

 

https://app.writereader.com/library/book/988d2d9f-ebf6-463f-90b1-1987f62f2373?fbclid=IwAR15pa7ES7yo82BK1rdM5O_8Ns9RhLreFvfvXsgg1q7uJbjLOjsfScUKA2E

 

https://app.writereader.com/library/book/10bb7d64-82d4-4df3-b47c-8b6e00b10fc3?fbclid=IwAR0z4bHATtX7nVANDSkYNJBlVdjf1JApLmHmAt4fKghIyXvUofO43lHBXL8

 

 


 

Клетките, оцветени в зелено, показват седмиците, в които дадената паралелка се обучава присъствено.

 


 

На 22 октомври 2020 г. в актовата зала на ОУ „Св. Климент Охридски”, ж.к. „Дружба” в град Плевен се проведе вълнуваща среща на учениците от първи и втори клас с плевенската поетеса и член на СБП – София и на Дружеството на писателите – Плевен, г-жа Витка Витанова, представена на децата от г-жа Велина Ценкова, учител в училището и също плевенски автор.

На срещата-разговор авторката представи на децата творби от свои книги – стихове и гатанки, както и новата си книга – „Вълшебният чадър”. Децата изпълниха нейни стихове, с предварително изработен от тях мизансцен, отгатваха гатанки, задаваха интересни въпроси.

За още по-вълнуващото съпреживяване на творчеството на поетесата прозвучаха две песни по нейни стихове, по музика и в изпълнение на Александър Томов.

В края на срещата малките читатели имаха възможност да си закупят книга с автограф от авторката. Те не спестиха думите си на радост и благодариха за чудесно споделеното време, а поетесата Витка Витанова поздрави децата за вниманието, любознателността, чувствителността и ума, с които са я впечатлили, и взаимно си пожелаха нови срещи.

 

 

 

 


 

Учениците от 2 "А, В, Г, Д" класове, с класни ръководители: М. Иванова, П. Стефанова, Е. Георгиева, Д. Личева, сбъднаха една своя мечта - учебна екскурзия до град Габрово. Децата с интерес посетиха ПЛАНУВАНИТЕ за посещение музеи и исторически места. В "Дома на хумора и сатирата", разбраха колко пестеливи са габровци. Докоснаха се до един от символите на Габрово - Априловската гимназия: люлка на българското образование. В центъра на малкото планинско градче, вниманието им бе грабнато от модерния Интерактивен музей, който ги зареди с още положителни емоции и добро настроение.

                                                                

 

  

Пътешествие в света на приказките с ученици от I „в, г, д“ клас

 

 Успешно приключиха часовете  на групите – „Заедно с приказните герои“  в I „в“ с кл. р-л Петя Стефанова, „ В света на приказките“ в I „г“ с кл. р-л Деница Личева и „Приказен свят“ в I „д“  с кл. р-л Елка Георгиева – за  занимания по интереси по Наредба за приобщаващото образование. Като се има предвид формата на работа и занимателния елемент, учениците работиха с голямо желание и интерес в часовете. Те усъвършенстваха и уменията си по изобразително изкуство, като пресъздаваха всяка чута приказка в рисунка. Всички ученици разбраха, че  „Деца, които четат, успяват!

 

https://www.youtube.com/watch?v=YLXIeVU8oK8&feature=youtu.be

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ГОДИШНА ПРОДУКЦИЯ НА ГРУПА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ «БЪЛГАРЧЕ» ПО НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В група по интереси „ Българче” участват ученици от ІІ «б» клас в ОУ “Свети Климент Охридски“- Плевен. Основните дейности, включени в работата на групата, са насочени към разширяване знанията на учениците за историята и фолклора на българския народ, традициите и обичаите.

Работата по проекта дава възможност на всички ученици да намерят своето място в него чрез различни форми на изява, да повишават самооценката си чрез включване в разнообразни дейности.

 

https://read.bookcreator.com/O3St4SRiFvXFIURWfmDk8nONNxw1/gNmfibKfSXGAyIWTNXhhxA?fbclid=IwAR2jM7RF2ZdXJZjEP10aR1E4iJ2sfElWrrIVZWZ3psCj98jGsrBbbR-MKc8

 


НАЙ-БЪЛГАРСКИЯТ ПРАЗНИК - 24 МАЙ

 

/clients/212/files/files/24_may_den_na_bulgarskata_prosveta.pptx

 

/clients/212/files/files/Prezentaciq_1.pptx

 

/clients/212/files/files/Prezentaciq_2.pptx

 

https://read.bookcreator.com/O3St4SRiFvXFIURWfmDk8nONNxw1/3yfoCYzHTUKqIQef5i8wiQ?fbclid=IwAR0NPijiuteqLioVcE71-5Dw7hnhUvKTq9AnNuvargg25q-RSPxiVTpmeDw

 

https://read.bookcreator.com/O3St4SRiFvXFIURWfmDk8nONNxw1/wZemEuRWRy-OD21n0y7_vA?fbclid=IwAR00SMRBPaaJwzptELch6VftlORMzRUzGVQ-1s3_zvBr8Xmng_wbHSBtvQY

 

https://app.writereader.com/library/book/cdc64366-c929-41e3-ad16-84c43a616ff7?fbclid=IwAR3JyRlrmyhqfpEZVqLXEy7C0di5ZYnJhEh0g-2YTDVncrBZMsgH3ANPbWo

 

https://app.writereader.com/library/book/7705f8c7-34ed-4cb0-89fb-5e1e8cf4f4be?fbclid=IwAR0mvl2HwcaC5NgKcN1J8VDCuaY4umJG2l41ZBa4vEpsGQVQDWFoYJxoOtI

 

 

 


18 май - Международен ден на музеите

 

/clients/212/files/files/Nashite_proekti_za_muzeite.pptx

 

/clients/212/files/files/Elena_Nikolova.pptx

 


 

 


 

ЗА ВАС СЕДМОКЛАСНИЦИ:

Подаване на заявки за явяне на изпит, ПО ЖЕЛАНИЕ, по чужд език в VII клас.

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано /или снимано/ и изпратено на електронната поща на училището ouklohridski_pl@abv.bg не по-късно от 10 часа на 10.04.2020 г.

/clients/212/files/files/Zayavlenie_NVO_7klas_Anglirski_ezik.pdf

 

 


 

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители,

Можете да подадете заявление за постъпване на детето Ви в първи клас в ОУ "Св. Климент Охридски", град Плевен на електронната поща на училището: ouklohridski_pl@abv.bg.  Ще Ви бъде изпратен формуляр, който да попълните и върнете обратно на пощата на училището. На Вашата поща ще получите входящ номер на заявлението.

Бъдете здрави!

 


Уважаеми ученици и родители,
Ние ползваме електронния дневник на ШКОЛО.
За да организираме онлайн обучението през платформата на ШКОЛО всеки трябва да има регистрация. За съжаление все още има нерегистрирали се. Умоляваме Ви да го направите в най-кратък срок и ще получите потвърждение.
Разчитаме на Вашето съдействие.

https://www.shkolo.bg/


Уважаеми ученици и родители,
Съгласно Заповед на министъра на здравеопазването ваканцията се удължава до 29 март 2020 г.
Класните ръководители и вашите учители ще се свържат с Вас, относно организирането на онлайн обучение.

ЗАПОВЕД /clients/212/files/files/zapoved_MZ-13_03_2020.pdf

УКАЗАНИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /clients/212/files/files/Dist_obuchenie16_03_2020.docx

 


 

УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОСТАВАТ ЗАТВОРЕНИ ДО 15 МАРТ 2020г. 

 


В изпълнение на Заповед № РД-01-117 от 08.03.2020 г.

на Министъра на здравеопазването

СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ!


 

СЪС ЗАПОВЕД НА МЗО СЕ ОБЯВЯВА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА от 6 до 11 март 2020г. /от петък до сряда включително/.
Преустановява се учебният процес!

 


РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 2020 година

 1. Учениците от 5. клас и 6. клас могат да видят работите си от 9 до 11 март 2020 г., 

от 10.00 до 16.00 часа в ОУ "Св. Климент Охридски", град Плевен, к-с "Дружба" - І

при г-жа Веселка Великова - зам. директор по учебната дейност

 2. Резултатите на учениците от 7. клас, 8. клас, 9. клас, 10. клас, 11. клас и 12. клас ще бъдат 

публикувани след обявяване на класираните за национален кръг от националната комисия

(не по-късно от 24.03.2020г.)


 

 


ОБЯВЛЕНИЕ 

за набиране на предложения за доставка на продукти

по схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

 

/ клиенти / 212 / файлове / файлове / obqvlenie.pdf

 

 


 

 

На 15.01.2019 г. в ОУ "Св. Климент Охридси" - Плевен се провежда обучение по "Хелфи" - Първа долекарска помощ.
Доброволците Росен Димитров и Михаела Цокова от български Младежки Червен Кръст-Плевен се запознаха с ученици от 4а, 4б и 4в клас, както се вижда първа помощ при счупване, изпитване и изливане.
Участниците показват знания и умения по темата.
Организатор на обувки е здравен специалист - Галина Георгиева.
 
 
 

 

 

С "На гости в училищната библиотека" ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Плевен закри Националната седмица на четенето 2018

Днес, в последния заключителен ден от Националната седмица на четенето 2018г., Деца от подготвителна група на ДГ "Дружба" с гл. учител г-жа Цветелина Симеонова посетиха библиотеката на ОУ "Св. Климент Охридски "гр. Плевен.

      Библиотекарят на училището г-жа Ваня Иванова запозна малчуганите с наличните в библиотеката книги и подчерта различните ползи от четенето на книги. Децата не скриха вълнението си от досега с книгите и споделиха своите любими приказни герои и детски книги.

      На мястото на мероприятието бяха и г-жа Магдалена Иванова - кл. ръководител на 4 "а" клас в училището и г-жа Инна Георгиева - кл. ръководител на 4 "в" клас. Госпожите изразиха надеждата си малчуганите да станат бъдещи първокласници и възпитаници на ОУ "Св. Климент Охридски ", а те - техни класни ръководители.

      Г-жа Магдалена Иванова и г-жа Инна Георгиева бяха подготвили подаръци за малките гости - книжки за оцветяване и специален подарък - книгата "26 приказки от цял ​​свят".

     Гостуването на децата от ДГ "Дружба" в ОУ "Св. Климент Охридски "завършва с посещение по класове. Малчуганите посетиха класни стаи на 4 "а" и 4 "в" клас, където откриха много нови неща и изненади.

     Децата от 4 клас "а", освен че са подредени в свой кът с книги, посветени на Националната седмица на четенето, задаваха и записите на по-малките от тях. Г-жа Магдалена Иванова бе подготвила и специална торбичка с награди за отговарящите правилно.

     Малчуганите от ДГ "Дружба" посетиха и класната стая на 4 "в" клас с кл. ръководител г-жа Инна Георгиева, който също е подготвил кът за книги за своите ученици. И тук, срещата между малки и големи беше вълнуващо и запомнящо се.

 

         

     

 


 

По повод Седмицата на четенето,  гости на малките първокласници от I "г" клас с класен ръководител г-жа Вяра Спасова, бяха приказните герои от IV "е"  клас с класен ръководител г-жа Петя Стефанова. 

 

    


Във връзка със седмицата на четенето учениците от Втора база при ОУ "Свети Климент Охридски" гр. Плевен, със зам. директор г-жа Анелия Петракиева и класни ръководители г-жа Деница Личева, г-жа Елка Георгиева и г-жа Петя Стефанова, посетиха ГД "Калина". Те зарадваха малките слушатели с увлекателни приказки, които им прочетоха.

 

        

А ученицити от 4 "д"   клас завършиха маратона на четенето със състезание по КРАСНОПИС и ПРАВОПИС.

 

    


 

Участие в Седмицата на четенето при най-малките. Учениците от I "г" клас слушаха с интерес приказка, прочетена от родител.

 


 

Интересни мероприятия, свързани с Националната седмица за насърчаване на четенето, са проведени и в ОУ "Св. Климент Охридски "гр. Плевен - Втора база. Ученици от 3 "в" клас представят по интересен начин приказките на Шарл Перо и Ханс Кристиан Андерсен пред учениците от 1 "в" клас. Облечени като приказни герои, третокласниците разказваха за любимите на всички деца приказки и четяха техни приказки. Пред малките ученици се появиха Червената шапчица и вълкът, Котаракът в чизми, Спящата красавица, Пепеляшка, Ледената кралица. Децата слушат в захлас, разпознават героите и разказват края на приказките, които познават. След приказните герои идва ред на палавниците от световната и родната литература - Пипи и Патиланци. Децата и тях посрещнаха с радост и слушаха с интерес за своите лудории.

Младите учителики г-жа Зорница Маринова и г-жа Снежана Горанова доставиха огромно удоволствие на третокласниците, като четоха пред тях интересни народни приказки. Децата ги обсъдиха с въпроси и също така изразиха желание да покажат и пред тях умението си за четене.

 

              


 

Инициативата 
"Национална седмица на четенето" 
се проведе и в нашето училище.

Ученици от ДФСГ "Интелект" представиха и прочетоха интересни приказки 
на учениците от IV клас.

Децата останаха очаровани от изразителното и вълнуващо четене на гимназистите и те спомогнаха за повишаване на грамотността и интереса на малките читатели към книгите и литературното изкуство. 

 

       

    

    

  


 

Национална седмица на четенето откриха в  ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Плевен

 

     По повод предприетите от МОН инициатива Национална седмица на четенето 2018г. в ОУ "Св. Климент Охридски "гр. Плевен дадоха началото на мероприятието и бяха обявени планирани събития, които ще се състоят в периода, когато Седмицата продължи - от 22 до 26 октомври 2018г.

     По повод Националната седмица на четенето 2018г., В фоайето на училището беше подредено табло, което информира за ползите от четенето на книги. Целта на инициативата е повишаване на грамотността и засилване на интереса към книгата сред учениците от начален и прогимназиален етап.

   Официалното старт на седмицата на четенето 2018г. беше даден в 08:00 часа в Актовата зала на училището с слово, изнесено от зам. директора на УД - г-жа Веселка Великова, която подчертава ползите от четенето пред учениците от началната фаза и техните класни ръководители и изказа мнение, че четенето не само прави човек обучен, но и позволява да преодолее действителността, навлизайки в нови и загадъчни светове на интересни събития, места и герои.

   По време на днешното тържество децата пяха песни, рецитираха стихове и изнесоха театрална постановка. Специални материали относно книгата и ползите от нея бяха изготвени от учениците от 4б клас с кл. ръководител г-жа Мая Цветкова.

    Програмата на Национална седмица на четенето 2018г. в ОУ „Св. Климент Охридски” обхваща и двете сгради на училището и ще продължи през цялата седмица с четене на разкази и стихотворения от по-големите на по-малките, посещения в ДГ „Иглика” и библиотеката на читалище „Пробуда”, състезания по правопис, както и за най-добър четец и разказвач. Маратон на четенето ще се проведе сред децата от първи до четвърти клас във Втора база на училището.

    Седмицата на четенето приключва на 26.10. 2018г. с посещение в 10:00 часа на деца от ДГ „Дружба” в училищната библиотека.

 

        

 


 

 

Учениците от 4б клас в ОУ "Св. Климент Охридски"-гр. Плевен отбелязаха 21 март - Световен ден на хората със Синдром на Даун.
Децата изработиха табла, рисунки, надуха цветни балони и обуха различни чорапи в знак на съпричастност. Класният ръководител - Снежана Николаева и мед. специалист Галина Георгиева представиха пред учениците беседа и презентация. Учениците разбраха, че с напредъка на медицината и образованието са постигнати значителни успехи в реализацията на хората със Синдром на Даун във всички области на живота, деца успешно се справят в училище, младежи се обучават във висши учебни заведения, работят.
 
     


Ученици от ОУ "Св. Кл. Охридски"- Плевен представиха празнична програма по повод Трети март

    Три дни след официалното честване на на Освобождението на България от Турско робство-3 март, учениците от 6б клас на ОУ "Св. Кл. Охридски"-гр. Плевен с класен ръководител г-жа Янка Христова изнесоха празнична програма и създадоха истинско празнично настроение сред учениците от начален и прогимназиален курс.

    По традиция, за място на мероприятието беше избрана Актовата зала на училището, чиято сцена беше празнично декорирана.

    Учениците от 6б клас  рецитириха известни български патриотични стихотворения. 
 

    След рецитала посветен на Освобождението,  на сцената се качи вокална група "Приятели" с ръководител г-жа Богдана Голдс, които с прекрасните си гласове озвучиха залата, изпълнявайки известни български патриотични песни.

    3-ти март е една от най-важните дати в историята на България, в която се правят първите крачки към утвърждаването на България за суверенна държава. Макар с малко закъснение, децата изразиха своята почит и признателност към падналите в битката за свободата.


През учебната 2016/ 2017 година учениците от 1 б клас, с класен ръководител г-жа Хризантема Йорданова, работиха по 4 проекта на eTwinning:

 1. Книгознайковци;
 2. Аз обичам България;
 3. Сапунени мехурчета;
 4. Цветовете на дъгата / The colors of the rainbow.

И четирите проекта са наградени с Национален знак за качество. 

   

   

   

   ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Информация за социалните услуги в общността за деца

/clients/212/files/files/DAZZD.pdf


Четири деца от 1 б клас бяха сред наградените от СМБ – секция Плевен, за високи постижения в математиката през учебната 2016/2017 година:

Иванина Павлова, Димана Георгиева, Радослава Христова и Адриана Гьокова.

      


Пет ученици от 1 б клас достигнаха до Финалния национален кръг в Националните състезания, организирани от Съюза на българските начални учители: Иванина Павлова, Димана Младенова, Адриана Гьокова, Александра Богданова и Мая Въчковска. Две от тях станаха победители в Националното финално състезание с максимума от 50 точки: Иванина Павлова и Димана Младенова.

  


На 25 май областният управител на Плевен Мирослав Петров връчи отличията на 13 учители и училищни директори от областта, удостоени с приза на Министерство на образованието и науката почетна грамота „Неофит Рилски“. Отличието се присъжда за тяхната цялостна, дългогодишна и професионална трудова дейност в системата на училищното образование. Наградените педагози бяха представени от началника на Регионалното управление на образованието Албена Тотева. Тя уточни, че отличените преподаватели и директори са предложени от педагогическите екипи, Регионалното управление на образованието, социалните партньори, както и от синдикалните и работодателските организации.

От нашето училище между наградените бяха Хризантема Йорданова – старши начален учител и  Наташа Цветкова – старши учител по математика и ИТ.

     

     

http://www.bgsever.info/news/2017/05/25/%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB/


В навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и на славянската писменост, в хотел „Балкан” – София се проведе заключителният етап на ХХ юбилеен Национален конкурс „Учител на годината” – 2017 г., организиран от Синдиката на българските учители. На това вълнуващо събитие за българското учителство, в изключителна тържественост и сърдечна обстановка бяха представени и удостоени с приза „Учител на годината” номинираните на национално равнище в конкурса. От нашето училище г-жа Хризантема Йорданова Стефанова  получи Диплом на Специалната награда на Председателя на СБУ д. ик. н. Янка Такева и статуетка „Учител на годината” – 2017 г. в направление „Начално образование”.

      ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Плевен чества Световния ден на околната среда
Днес в ОУ "Св. Климент Охридски"-гр. Плевен отбелязаха 5 юни - Световния ден на околната среда. Темата на Световния ден на околната среда за 2017 година е "Свързване на хората с природата". Учениците от 5а и 5б клас на училището отправиха призив към всички хора да се замислят и да оценят нейната красота и ценност. Припомниха най-лесните, "малки" неща от ежедневието, които могат да са от полза за опазване чистотата на планетата. Запознаха аудиторията с някои тревожни факти за вредите, които човек, съзнателно или не, оказва на околната среда и вдъхновиха своите приятели да направят първата крачка към запазването на нашата зелена планета!

 Мероприятието бе организирано от г-жа Ивелина Стоянова - преподавател в училището. 

  


Призови места за учениците от 1 б клас на ОУ „Св. Кл. Охридски” в две математически състезания

На 22 април от 15,00  часа в Конферентната зала на СУ „Стоян Заимов”, гр. Плевен се състоя награждаването на победителите от  Международното математическо състезание „Европейско кенгуру” и Великденското математическо състезание.

Две  ученички от 1 б клас на ОУ „Св. Климент Охридски” – Плевен, с кл. ръководител Хризантема Йорданова и възпитател Янита Гаврилова  взеха призови места и в двете състезания.

„Европейско кенгуру”:

 Иванина Павлова Тонкова се класира на 2 място и  Димана Георгиева Младенова се класира на 3 място.

Великденското математическо състезание:

Иванина Павлова Тонкова се класира на 1 място и  Димана Георгиева Младенова се класира на 2 място.

      


      „Празник на буквите” в ОУ „Св. Климент Охридски” - гр. Плевен

  Вълнуващ бе 5 април 2017 година за учениците от 1 а, 1 б, 1 в, 1 г и 1 д  клас на ОУ „Св. Кл. Охридски”, Плевен и неговият Филиал. Те празнуваха най-важния си ден – Празника на буквите. Това вълнуващо тържество се помни  цял живот, защото децата от 1-ви клас осъзнават, че са направили най-трудната стъпка в живота – станали са грамотни. Подготовката за него започва от първия учебен ден, когато с трепет отварят букварчето и още от първата му страничка разбират, че ги очаква едно  интересно и вълшебно приключение в света на българската азбука. Страничка след страничка се запознаваха с нея и се учеха да подреждат буквите в срички, думи и изречения. И колкота повече от тях научаваха, толкова по-знаещи и можещи ставаха. За да дойде този ден, в който с нескрита гордост и много радост да заявят: „Ние вече сме грамотни!”.

Празникът на буквите бе емоционален, забавен  и неповторим за малките ученици, благодарение на екипната работа на учителите от начален етап в двете бази – г-жа Елисавета Петрова, г-жа Хризантема Йорданова, г-жа Янита Гаврилова и г-жа Десислава Шополова, г-жа Пенка Йосифова, г-жа Елизабета Цветкова и г-жа Венера Маринова, които всеотдайно се включиха в подготовката и провеждането на това незабравимо тържество!

Родителите и гостите съпреживяха радостта и вълненията на малките, но умни и талантливи деца, които показаха знания, умения, отговорност и най-вече много емоции. Празникът „Ние вече сме грамотни” за децата от 1 а, 1 б, 1 в, 1 г и 1 д клас  бе озарен от весело настроение, приятни изненади и незабравими моменти! За доброто настроение в залата, на празника на първокласниците от Филиала на училището, се погрижиха и актьорите Мариета Калъпова и Христо Домусчиев-Бебо. Всяко изпълнение бе посрещнато с бурни  аплодисменти и щастливи усмивки от всички - учители, родители и гости на тържеството.

Първокласниците  показаха, че много добре са се научили вече да четат и пишат, увериха своите учители, съученици, близки и приятели, че вече са грамотни, че ще бъдат упорити в усвояването на знанията и успешно ще се трудят в бъдеще. Защото да си грамотен не означава единствено да можеш да четеш и пишеш. Това е само началото. Означава и да си жаден за знания, да се стараеш да живееш според поуките, открити в книгите.

    


 Децата от 1а и 1 б клас на ОУ "Св. Климент Охридски"-гр. Плевен-гости на училищната библиотека 

    В рамките на стартиралия на 31 март Месец на книгата 2017г. в ОУ "Св. Климент Охридски"-гр. Плевен се проведе 
 поредното мероприятие, касаещо вълшебния свят на книгите и печатното дело. Този път гост на библиотекаря на училището г-жа Ваня Иванова бяха най-малките ученици на училището-децата от 1а и 1б клас с класни ръководители г-жа Елисавета Петрова и г-жа Хризантема Йорданова. 
   Децата за пръв път прекрачиха прага на библиотеката и не скриха своя интерес към книгите в нея. Библиотекарят Ваня Иванова запозна учениците с фонда на библиотеката и условията за ползване на книги в нея. Въпреки че все още се учат да четат и пишат, малчуганите обещаха много скоро да си извадят читателски картони. 

    

  


 Поетът Веселин Чернялски - гост на ОУ "Св. Климент Охридски"- гр. Плевен по повод Месеца на книгата


   Дни след официалното откриване на Месеца на книгата, на 4 април гост на ОУ "Св. Климент Охридски" беше поетът Веселин Чернялски. По покана на библиотекаря на училището г-жа Ваня Иванова, от 12.30 часа в Актовата зала на училището поетът се срещна с учениците от 2 до 4 клас, на които представи книгата си с гатанки- римушки "Гнездо на песента" /2013/. От 14.00 часа се състоя втората среща на писателя с учениците отпрогимназиален курс, на които той представи откъси от последната си поетична си книга "А времето през чучура тече" /2015/. 
 Веселин Чернялски е роден през 1945 година в с. Горталово, бивш учител, член на Дружеството на писателите- Плевен. Носител на множество награди за литература. 

              


 Литературно четене посветено на Х.К. Андерсен по повод Деня на детската книга в ОУ "Св. Климент Охридски"-гр.Плевен


    По повод Деня на Детската книга - 02 април и дата, ознаменуваща рождението на датския писател Х.К. Андерсен, в Библиотеката на ОУ "Св. Климент Охридски"- гр. Плевен се проведе литературно четене с ученици от 5, 6, 7 и 8 клас. Мероприятието е първото подред мероприятие след официалното откриване на Месеца на книгата на 31.03. Идеята е на учителите по български език и литература в прогимназиален етап г-жа Добринка Пенкова и г-жа Марта Михайлова и на библиотекарят на училището г-жа Ваня Иванова. Учениците четоха известни произведения на Андерсен и дискутираха поуките от тях. 

        


 Официален старт на Месеца на книгата в ОУ "Св. Климент Охридски"- гр. Плевен

   След миналогодишното откриване на Седмицата на четенето, днес в ОУ "Св. Климент Охридски" беше даден старт на Месеца на книгата 2017. Събитието се състоя във фоайето на училището. Уводни слова пред учениците произнесе библиотекарят на училището г-жа Ваня Иванова.

  Месецът на книгата е събитие чествано в цял свят. На 02 април по идея на Международния комитет на детската книга ежегодно се отбелязва Деня на детската книга и дата, свързана с рождението на светоизвестния датски писател Ханс Кристиян Андерсен. На 23 април по идея на ЮНЕСКО към ООН в цял свят се чества Деня на книгата и авторското право.  Целта и на двата празника е повишаване на читателските потребности сред малки и големи, затвърждаване на читателскити навици и утвърждаването на схващането, че четенето е гаранция за успех в живота.

 По идея на библиотекарят Ваня Иванова, в рамките на Месеца на книгата, в училището ще се състоят серия от инициативи. На 03.04. ще се проведе литературно четене с ученици от петите и шестите класове, посветено на Х.К. Андерсен в библиотеката на училището. На 04.04. гост в Актовата зала на училището ще бъде поетът Веселин Чернялски, който ще представи свои произведения пред учениците. На 05.04. в училището малчуганите от 1 а и 1б клас ще проведат своя Празник на буквите и ще гостуват за пръв път библиотеката. Месецът на книгата ще бъде закрит с "Ден,посветен на личното творчество"- рецитал на ученици от 4,5 и 6 клас на 20.04. в Актовата зала на училището.

            


Учениците от втората база на ОУ"СВ. Климент Охридски" - Плевен, отбелязаха световния ден на водата.

Целта на мероприятието е всеки да се замисли цени ли водата, пести ли я, използва ли я с подобаваща отговорност!


На 7 март в РБ „Христо Смирненски” бяха наградени учениците, класирали се в националния конкурс „В началото бе словото...”, организиран от учебен център „Гений”. В раздел Литературно творчество от нашето училище бяха класирани на II Велин Тихомиров Тодоров от 7б клас и на III място -  Мая Андреанова Въчковска от 1 б клас. 

  

  


Учениците от 1 б клас на ОУ “Св. Климент Охридски” с грамота от националния конкурс за детска рисунка „Освобождението”

   Учениците от 1 б клас на ОУ „Св. Климент Охридски” – Плевен с класен ръководител Хризантема Йорданова и възпитател Янита Гаврилова  посетиха Панорамата „Плевенска епопея”, за да присъстват на връчването на наградите от националния конкурс за детска рисунка „Освобождението”. Целият клас получи грамота за проявено художествено виждане и оригинално пресъздаване идеята на конкурса, връчена им лично от кмета на град Плевен г-н Георг Спартански. С голям интерес  първокласниците разгледаха Панорамата, разходиха се из Скобелевия парк и отдадоха своето уважение и преклонение пред загиналите български и руски войни за освобождението на България от османско робство.

        


На 18 февруари в зала „Катя Попова” тържествено бяха връчени наградите на учениците, класирали се на призови места в математическото състезание „Васил Левски”. Сред наградените беше Радослава Христова Йорданова от I б клас. Тя се класира на II място с 59 точки от възможните 60.

  

/clients/212/files/files/gramota.pdf


На 22 декември учениците от 1 б клас проведоха своя Празник на математиката под надслов „Математика – ура!”. Пред родителите си, те показаха колко много обичат математиката и как с лекота решават задачите. С много игри, песни, решаване на задачки-закачки отпразнуваха, че вече могат да броят и смятат с числата до 10. Украсиха Коледната елха и посрещнаха с огромна радост Дядо Коледа и подаръците.

            


 Второ място за Мая Въчковска от 1 б клас  в Националния конкурс за поезия и проза "Рождество на Спасителя".

   


На празничен концерт в  навечерието на Коледа в зала „Катя Попова”  Центърът за работа с деца връчи наградите на всички деца, спечелили в Четиринадесетия общински конкурс за литературно творчество, рисунка и коледна картичка на тема

„МОЕТО КОЛЕДНО ПОСЛАНИЕ” 2016.

Учениците от 1 б клас  с класен ръководител Хризантема Йорданова, получиха колективна награда за активно участие и една индивидуална награда в раздел „Изобразително изкуство”-  картичка, на Радослава Йорданова.

  


Четири деца от 1 б клас сe класираха на  Коледното математическо състезание на 10 декември 2016:

Адриана - 1 място;

Димана, Радослава и Александра - 3 място.

 Изключително сме горди от прекрасното представяне на всички деца!

  

  


  139 години- свободен Плевен честваха в Основно училище "Свети Климент Охридски"- гр. Плевен

     
Ден преди официалната дата от освобождаването на Плевен от Османско владичество-10 декември, в ОУ "Свети Климент Охридски"- Плевен, беше проведено празнично мероприятие относно празника. Като за начало беше оформен кът с плакати и презентации относно Освобождението на Плевен от Османско робство. Отговорни за направата му бяха г-жа Снежанка Николаева - класен ръководител на 3б клас в училището и г-жа Валя Тачева - класен ръководител на 4а клас. 
     Учениците от 3б клас с класен ръководител г-жа Снежанка Николаева и 4а клас с класен ръководител г-жа Валя Тачева, рецитираха стихотворения, пяха патриотични песни и създадоха истинска празнична атмосфера сред ръководството на училището, други учители и присъстващи. В залата се почувства онази сила, която ни кара да се гордеем с нашия роден град и славното ни минало. 
    По традиция за място на мероприятието беше избрана отново Актовата зала на училището. Концертите протекоха на два етапа. От 11.00 учениците от 3б и 4а клас пяха и рецитириха пред малките гостенчета - деца от ОДЗ-18  и ЦДГ "Трети март". Малчуганите, заедно с директорите и учителите на детските заведения, слушаха с интерес празничната програма на каките и батковците. В края на първия концерт-рецитал г-жа Веселка Великова - зам. директор по учебната дейност, се обърна към малките дечица от ОДЗ-18 и ЦДГ "Трети март" с думите, че за училището би било чест след детската градина те да станат бъдещи първокласници, а впоследствие и възпитаници на ОУ "Св. Климент Охридски"-гр. Плевен. 
   Втората част от програмата на 3б и 4а клас беше изнесена пред учениците от прогимназиалния етап на училището. По повод празника,  учители и ръководство бяха изготвили специални брошури, съдържащи важни исторически данни от миналото на Плевен,  а рисунките на важните исторически забележителности в град Плевен- Панорамата, Община Плевен и Мавзолеят - друга атрактивна част от честването на 10 декември,  бяха отново дело на учениците от 3б и 4а клас на ОУ "Св. Климент Охридски". 

    

    


На 08.12. 2016 година  във „Виктория Спа - хотел Рамада“ /Принцес/,

 се проведе Национална церемония за награждаване на учителите, получили eTwinning Национален знак за качество през 2016 година.

Работната програма  започна на  в  10.00 часа сутринта с доклад „България в европейското семейство на eTwinning”, изнесен  от Милена Караангова – национален координатор на дейност eTwinning в България   и  продължи до 16.00 часа. Наградите връчи изпълнителният директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Татяна Калканова.

 Хризантема Йорданова Стефанова, старши учител в ОУ „Св. Климент Охридски” -  Плевен, бе наградена с Национален знак за качество за два проекта „Съкровищница с мъдрост” и „Christmas tale”. Проектът „Christmas tale” получи и Европейски знак за качество. По време на събитието тя сподели своя опит по наградените проекти.

  

    

  


1 декември - Световен ден за борба със СПИН

Оформяне на информационен кът 
Изработване на постери 
Изработване на лентички-символ на съпричастност към заразените и болни от СПИН 
Мероприятието е организирано от м.с. Галина Георгиева и ученици от 8 клас. 
Съдействие оказаха кл.ръководител - В. Симеонова и педагогическия съветник - Р. Хинтоларска

    

    

  
 


ВЕЛИКДЕН Е! 

                    


В рамките на стартиралия тази седмица Месец на книгата в училище ОУ "Св. Климент Охридски" се проведоха две литературни четения на учениците от шестите класове. Мястото на мероприятиятието беше училищната библиотека, където те четоха известни произведения от българската възрожденска литература, произведения на Добри Чинтулов и Христо Ботев. Децата проявиха интерес към написаното, като много от тях споделиха, че знаят много от стихотворенията наизуст. 
На срещата присъстваха и Марта Михайлова - преподавател по български език и литература и английски език в училището, и Ваня Иванова - библиотекар. И двете дами изразиха съжалението си пред подрастващите, че се чете все по-малко, и отправиха молба към тях да не забравят традицията на "добрата" хартиена книга, която дава не само знания, доставя удоволствие и развива въображението, а и е гаранция за самоусъвършенстване и успех за в бъдеще. 


В рамките на стартиралия на 12 Април Месец на книгата ОУ "Св. Климент Охридски" осъществи още една инициатива, за да отбележи празника на детската книга - 2 Април и 23 Април - Световен ден на книгата. Този път децата от първи и втори клас на училището се срещнаха с друга известна плевенска поетеса Витка Витанова. На срещата присъства и Велина Ценкова - преподавател по английски език в училището и самата тя поетеса и член на Дружеството на плевенските писатели. 
 Срещата на учениците с Витка Витанова  протече с небивал интерес. Децата слушаха с интерес стихове и гатанки от нейните книги - " С червен молив", "Сърдечен зов", "Имам си калинка", "Блага дума", "Изворче на доброто"- 101 гатанки/ 2015/, "Слънчева пътечка"/2016/, и рецитираха откъси от тях. 
 На 19.04.- вторник, от 12.00  часа, във Втората база на училището предстои среща на учениците от 1 до 4 клас с поетесата Велина Ценкова. 

            


След миналогодишното отбелязване на Седмицата на четенето, днес официално беше даден старт на Месеца на книгата в ОУ"Св.Климент Охридски". Той се чества на две дати - 2 и 23 април, които са Международния ден на детската книга и Световния ден на книгата. Празниците ще продължат през целия месец, като за целта беше създаден кът с детски постери и творчество, посветени на книгата. 
На 12.04. от 11:30 часа в Актовата зала на училището деца от 3 и 4 клас се срещнаха с плевенската поетеса Валентина Атанасова. Уводни думи бяха произнесени от Ваня Иванова -библиотекар на училището, а Валентина Атанасова представи две от своите детски книжки - " Палавници" и "Знайко-Опознайко". 
Учениците слушаха с интерес и си пожелаха нови срещи с поетесата. 
В рамките на месеца на книгата ще се проведат и други мероприятия: 
-Посещение на РБ "Христо Смирненски" по повод на 11 Маратон на четенето 
-14.04. - Среща на първите и втори класове с поетесата Витка Витанова 
- Среща с поетесата Велина Ценкова 
- Посещение на Читалище "Пробуда" 
- Стартиране на дарителска кампания за подаряване на книги за училищната библиотека 
- Състезание по граматика "Кривописанки-правописанки" и Ден на отворените врати по класове 

      


През учебната 2015/2016 година учениците от 4 б клас с класен ръководител Хризантема Йорданова работиха и  по 3 проекта на eTwinning:

1.  Chrismas tale – Коледна приказка;

2.  Съкровищница с мъдрост;

3.  Peinturage de la musigue classigue contemporaine bulgare et polonaise.

По проекта „Коледна приказка” четвъртокласниците писаха съчинения по дадено начало и по опорни думи. Най-добрите събраха в книгата „Коледни приказки за малки и големи”.

 Проектът „Съкровищница с мъдрост” бе насочен към насърчаване на четенето и запознаване с мъдростта на народите, предадена в пословиците и поговорките. Съкровищницата пътуваше от град на град из България. При нас пристигна на 9 май. Порадвахме й се и я изпратихме за Свищов.

         


      През учебната 2015/ 2016 година учениците от 4 б клас с класен ръководител  Хризантема Йорданова  работиха по проекта на МЗ, МОН, ММС, МК, МОСВ и Представителството на Европейската комисия „Посланици на здравето”. Озаглавиха своя  проект „Здравословно хранене и спорт – предпоставка за добро здраве”. Работата им по този проект  беше едно своеобразно продължение на работата им през миналата учебна година по проекта  „Без тютюнев дим съм здрав и силен” по посока на популяризиране и утвърждаване на здравословния начин на живот, както сред самите тях  и техните родители, така и сред останалите ученици в училището. Реализирането на проекта ги изправи пред доста предизвикателства, които посрещнаха с огромно задоволство.

        Една от многото дейности, които осъществиха  беше  Празника  на здравето със заглавие „Здравето е най-голямото богатство”. В препълнената актова  зала, пред всички ученици от начален етап,  децата от ЦДГ №18 “Дружба”,  учители, възпитатели, служители и родители   драматизираха  разкази, рецитираха  стихове,   споделиха  своята презентация „Здравословен начин на живот”.  Чрез средствата на театралното изкуство малките артисти  по атрактивен, забавен и непринуден начин  представиха  своето виждане по проблема и убедиха  присъстващите в залата, че здравето е безценно богатство и трябва да го пазят. Проявата  организираха с цел обогатяване  знанията на учениците за опазване на здравето, за здравословен начин на живот и повишаване на здравната им култура. Като истински емисари на здравето,  спомогнаха за повишаване информираността на учениците за ползата от здравословното хранене и спорта за здравето, за изграждане на активна позиция и устойчива мотивация у тях за здравословни практики.
        Гости на  празника бяха и д-р Джикова от РЗИ-Плевен,  Антоанета Мачева  от  Европа-директно - Плевен,  Емилия Първанова от ПГРТО  - Плевен, от детски отдел на РБ „Хр. Смирненски”, помощник-директорите Веселка Великова и Калин  Цветанов, медицинската сестра Галина  Георгиева.

       


Плевенски деца обраха наградите от Националния конкурс за мартеница „Пижо и Пенда“
      
Ясни са победителите в VIII-ия Национален конкурс за мартеница “Пижо и Пенда” 2016, организиран от сдружение „Дай, бабо огънче” в Перник съвместно с НЧ „Пейо К. Яворов – 1926” с. Мещица, Перник. В тазгодищния конкурс взеха участие 1326 мартеници от различни категории и възрастови групи. Учасниците са деца на възраст от 3 до 17 години, представители на 110 институции от страната и чужбина.
Силно се представиха плевенските деца в националния конкурс. Специална награда на КСМП при кмета на Община Перник бе връчена на четвъртокласниците от ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен. В Категория „Пижо и Пенда“ на второ място бе класиран Николай Георгиев – 3 клас в ОУ „ Св. Климент Охридски“ – Плевен, а в Категория „Пано“, Първа група – индивидуално, втора стана Велизара Петрова – 4Б клас на ОУ „Св. Климент Охридски“ – Плевен. В същата категория трето място завоюва Даниел Тодоров – 4Б клас на ОУ „Св. Климент Охридски“ – Плевен. За групово участие с втори места се поздравиха подготвителните групи за 5 и 6-годишни в ОДЗ „Зорница“ – Плевен. Децата от втора група на „Зорница“ получиха втора награда и в Категория „Обемни мартеници“.
/clients/212/files/files/SKMBT_C45116032317091.pdf
/clients/212/files/files/SKMBT_C45116032317093.pdf

Денис Кичукова от 4-б клас участва с есе в конкурс на тема „Моята представа за Апостола”, организиран от читалище „Пробуда” във връзка със 143-та годишнина от обесването на Васил Левски и спечели първо място.

  


На тържествен концерт в зала „Катя Попова”, организиран от Учебен център „Гений”, по повод Националния празник на България – 3 март,  бяха връчени наградите в конкурса за ученическо творчество на тема „Магията на българската природа”. Победители в конкурса от нашето училище са:
Кремена Йорданова Александрова от IV-б клас – I място в раздел “Литературно творчество”;
Микаела Петьова Гаврилова от IV-б клас – III място в раздел „Литературно творчество” 
 и I място в раздел „Изобразително изкуство”;
Велин Тихомиров от VI-б клас – II място в раздел  „Литературно творчество”. 
               

На 14 февруари на 14-то Международно изложение „Пчеларство – Плевен 2016”  Велизара Георгиева Петрова от 4-б клас беше наградена със специалната награда на Областен пчеларски съюз – Плевен за отличното си представяне с изработената от нея пластика и участието й в Международния конкурс за детско творчество на тема: „Пчеларството – екология и плодородие, пчелният мед – здраве и дълголетие”.

  


През месец февруари 2016 година във връзка с 10-годишнината на дейност e Twinning и в израз на признателност за високите постижения в проектната си дейност през 2015 година, и принос към създаването и разпространението на добри практики в сферата на образованието Центъра за развитие на човешките ресурси в ролята си на национално звено по дейност e Twinning награди г-жа  Хризантема Йорданова Стефанова за положените усилия и показаните високи постижения със съвременни образователни книги и помагала.

/clients/212/files/files/etw_certificate_118964_bg.pdf

/clients/212/files/files/etw_certificate_118994_bg.pdf

/clients/212/files/files/etw_certificate_118995_bg.pdf


В изпълнение плана на МО във връзка с дейността: Организиране на занимания по БЕЛ в рамките на целодневната организация на учебния ден и като част от работата по Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015 – 2016г., с цел популяризиране на четенето, учениците от 3 клас в края на всеки учебен ден четат приказки на ученици от 1 клас.

       


Приключи националният конкурс за рисунка и словесно творчество под надслов „Здравословен живот и природа”.  Журито се оказа изключително затруднено в избора си на 12 рисунки и 4 словесни творби, които да бъдат включени в отпечатването на календара, посветен на Активния и здравословен начин на живот. Между победителите е Микаела Гаврилова от VI-Б клас.
Конкурсът  „Здравеословен живот и природа” се организира в рамките на проект „Активен и здравословен начин на живот“, финансиран от Център за развитие на човешките ресурси и програма “Еразъм +”.


ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА „ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И ПРИРОДА“

В обявения срок за участие получихме 509 рисунки на деца от Ловеч, с. Дойренци, Троян, Плевен, Габрово, Търговище, Шумен, Разград, с. Богданица, Сливен, Казанлък, Горна Оряховица, Момчилград, Карнобат, Варна, Свищов, с. Сотиря, Бургас, София, Пловдив, Вършец, Враца, Дряново, Перущица, Мездра, Хасково, Пазарджик, Русе, с. Величково, Велинград, Попово, Ямбол, Лом, Летница, Сапарева Баня, с. Клуцохор, както и 97 словесни творби на участници от Ловеч, Плевен, София, Габрово, Пазарджик, Русе, Панагюрище, Петрич, Монтана, Перущица, Сливен, с. Богданица, Враца, Велинград, Момчилград, Горна Оряховица, Стражица, с.Езерче, Шумен, Карнобат, Казанлък, Кюстендил, Варна, Хасково, Троян. Журито се оказа изключително затруднено в избора си на 12 рисунки и 4 словесни творби, които да бъдат включени в отпечатването календара, посветен на Активния и здравословен начин на живот.
Конкурс ”Здравеословен живот и природа” се организира в рамките на проект „Активен и здравословен начин на живот“, финансиран от Център за развитие на човешките ресурси и програма “Еразъм +”.

Победителите в конкурса са:
1 раздел – словесно творчество

• Жанин Фахд Ал-Шаргаби – СОУ „Иван Вазов“, гр.Плевен, 9б клас
• Ивета Георгиева Георгиева – ОДК, гр. Стражица, 10 клас
• Мариела Пламенова Димитрова - клуб по творческо писане „Фантазия“, гр. Русе
• Юлия Емилова Николова - ОУ „Добри Чинтолов“, гр. Варна, 2 клас

2 раздел- рисунка

Рисунка за месец ЯНУАРИ 2016
• Християн Трифонов, гр. Троян, НГПИ Троян, 15г.
Рисунка за месец ФЕВРУАРИ 2016
• Александра Радославова, гр. Шумен, III-то ОУ “Димитър Благоев“, 7 клас
Рисунка за месец МАРТ 2016
• Мартин Мутафалов, гр. Велинград, ПУ „Драган Манчов”
Рисунка за месец АПРИЛ 2016
• Ивайло Владов, гр. Шумен, ЦДГ № 25, 6г.
Рисунка за месец МАЙ 2016
• Ралица Стойчева, гр. Търговище, ЦДГ №1 Веселушко, 5г.
Рисунка за месец ЮНИ 2016
• Илиана Михайлова, гр. Казанлък, ОДК „Св. Иван Рилски” , 10г.
Рисунка за месец ЮЛИ 2016
Микаела Гаврилова, гр. Плевен, ОУ „Св. Климент Охридски” 10г.
Рисунка за месец АВГУСТ 2016
• Яница Димитрова, с. Клуцохор, Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” , 6 клас

Рисунка за месец СЕПТЕМВРИ 2016
• Кристиян Грозев, гр. Габрово, ОДЗ „Дъга”, 5г.
Рисунка за месец ОКТОМВРИ 2016
• Симона Иванова, гр. Ловеч, СОУ „Св. Климент Охридски”, 10 г.
• Рисунка за месец НОЕМВРИ 2016
• Стефания Михайлова, гр. Пловдив, 13 г.
Рисунка за месец ДЕКЕВРИ 2016

• Божидар Марков, гр. Ловеч, ГЧЕ „Екзарх Йосиф I” , 16г.

    


Трима класирани от IV-Б клас в Националния конкурс за православна поезия и проза “Рождеството на Спасителя”:

Раздел проза:

III място – Денис Кичукова; /clients/212/files/files/грамота Денис.pdf

Раздел приказка:

II място – Моника Пешева; /clients/212/files/files/грамота Моника.pdf

Поощрителна награда – Илиян Христов.   /clients/212/files/files/грамота Илиян.pdf

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

за класиране в  Национален конкурс за православна поезия и проза ”Рождество на Спасителя”- Бургас 2015г.

 Днес 14.12.2015г. комисия в състав:

Председател: Атанасия Петрова- автор на конкурса, организатор и учител по религия в ОДК-Бургас

Членове:     

 1. Епископ Йеротей- игумен на манастир «Свети влкм. Георги Победоносец»-гр. Поморие
 2. ставр. ик. д-р Захарий Дечев
 3. Пепа Ангелова- директор на ОДК- Бургас
 4. Виктория Димова- учител по БЕЛ в ОДК- Бургас
 5. Събина Николова – технически сътрудник в ОДК

 класира:  

раздел поезия

1 възр.група

първо място

1.Георги Делчев-10 г, 4 клас-гр. Димитровград

 2.Марина Павлова-4 клас, с.Торос

второ място

1.Симона Тинчева-10г, 4 клас, гр. Габрово

2.Кристиан Христов-1 кл., гр. Бургас

трето място

1. Мариана Бурова- 3 б кл, СОУ»Петър Берон»-гр. Пазарджик. Тв. «Рождество Христово»

2.Виктория Николаева- 4 а кл., ОУ»Св.Св.Кирил и Методий»-гр.Първомай, тв.»Рождество»

поощрение

1.Иванина Атанасова-3 кл., гр. Бургас

2.Ралица Голева- 4 клас, клуб «Касталия», гр. Варна

3.Яна Генчева- 8г,2 клас, гр. Карнобат

4.Теодора Манолова- 3 кл., ОУ”В.Левски”-гр. Българово, тв. „Рождество на Спасителя”

раздел поезия

2  възр. група

първо място

1. Елисавета Желязкова- 7 кл., гр. Варна

второ място

1. Кристиан Караиванов- 8а кл., гр. Петрич

трето място

1.Ана-Мария Андонова- 6 б кл., гр. Карнобат

2.Свободка Стамчева-13г., гр.Петрич

поощрение

1.Виктор Илиев-7а кл., гр. Бургас

2.Мартин Тодоров-5кл., ОУ»Л.Каравелов»-гр. Бургас ,тв.»Коледа»

3.Роузи-Яна Величкова- ОДК- Бургас,тв.”Коледа и децата”

раздел поезия

3 възр. група

първо място

1.Жаклин Стефанова- 17г.,гр. Раднево

2. Георги Блажев-17г., ПГТР»гр. Враца, тв. «Рождество»

второ място

1. Екатерина Свечева-10а кл., ПГИТ»Проф. Д-р Ал.Златаров»-гр. Петрич

трето място

1.Катерина Димитрова- 12 клас, гр. Айтос

2.Анна Краева- 10кл., ОДК- Бургас, Клуб «Млад журналист», тв.»Забравено…»

3.Сюзън Гератлиева-15г.,ОДК-Казанлък,тв.»Чуден празник»

поощрение

1.Диян Илиев-12 кл., гр. Върбица

2.Щилян Димов- Духовна семинария- гр. София

раздел проза

1 възр.група

първо място

1. Клара Кунева-4а кл., гр. Карнобат

2.Калина Даутева-3 кл.,с. Лозарево

3. Елена Якимова - гр. Велинград

второ място

1. Теодора Славова-гр. Карнобат

трето  място

1. Елена Василева-9г, 3 клас,с. Кичево, общ. Аксаково

2.Ева Костова- 1 кл., гр. Бургас

3.Денис Кичукова-4 кл., ОУ”Св.Кл.Охридски”,  гр. Плевен тв. „Магията на Коледа”

поощр.

2 възр. гр.

първо място

1.Радко Василев-5 кл., гр. Карнобат

2.Елена Попчева- 6 кл., гр. Ракитово

3.Тереза Йорданова- 7а кл., 1 ОУ»Хр.Смирненски»-гр.Провадия, тв.»В снежната рождественска вечер»

4.Кирил Димов-11г., ОДК-гр.Казанлък, тв.»Коледно чудо»

второ  място

1.Станислава Станчева-7 кл., гр.Варна

2.Йоана Цанкова- гр. Дулово     

 3. Ирена Димитрова-гр. Бургас

трето място

1. Анелия Иванова- 10г., 5 клас, гр. Бургас

2.Габриела Владимирова- 6 кл., гр. Дупница

3. Георги Тонов – 5 б кл., СОУ”Хр.Смирненски”-гр.Брезово,тв.”Бог се роди и за мен”

поощрение

1.Вилияна Минчева- 5 кл., гр. Пазарджик

2.Ивана Никлева- 6 в кл., гр. Дупница   

3.Йоана Якимова-8 кл., с. Кавракирово     

 4.Светлозар Джоков- гр. Септември, обл. Пазарджик                                          

3 възр.гр.

първо място

1.Елена Илиева- 17г., гр. Пазарджик

2.Бехие Ахмед-12 а кл., гр. Варна

3. Екатерина Свечева-10а кл.,гр.Петрич тв. „Светъл празник за светли дела”

4. Даяна Тодорова-9 кл.,ГПЧЕ”Хр.Ботев”-гр.Кърджали, тв.”Вярвай в Спасителя, Ник”

второ място

1.Гьонюл Мустафа-10а кл., гр. Варна

2. Михаела Петрова-9 кл.,  гр.Плевен

3. Ива Богоева- гр. Бургас

трето място

1.Николай Ников- гр. Бургас

2.София Енчева- 8д кл., МГ»Баба Тонка»-гр.Русе,тв.»Моето желание за Коледа»

3.Димитър Беловски- 9 кл,гр. Кърджали , тв. „Рождество на Спасителя”

поощр.

1.Мария Кътовска-10 клас, гр. Луковит

поощр.

2.Славена Иванова-17г.,гр. Варна

3.Димо Русев- 9 кл., гр. Търговище

4.Дарина Шивачева-9 кл., гр. Поморие

5.Йорданка Панайотова-10 а кл.- Проф.техническа гимназия-гр. Бургас, тв.»Рождество на Спасителя»

раздел приказка

1 възр. гр.

Първо място

1.Антония Танева- 1 в клас, НБУ»Михаил Лъкатник»-гр.Бургас,ТВ.»Коледна приказка»

2.Патрисия Валентинова-4 клас, НУ»Отец Паисий»с. Гара Елин Пелин, ТВ.»Чудна нощ»

второ място

1.Моника Пешева-4б кл., ОУ»Св.Климент Охридски», гр. Плевен, «Коледна приказка»

трето място

1.Никол Данева-4 кл., ОУ»Хр.Смирненски», гр. Русе, тв.»Приказка за светците»

2.Гергана Стефанова- 4 кл., гр. Търговище, «Вълшебна Коледа»

поощр.

1.Илиян Христов, 4 б кл., ОУ»Св.Кл. Охридски»-гр.Плевен, тв.»Как се появи Дядо Коледа»

2 възр. гр.

Първо място

не се присъжда

второ място

1.Николета Найденова-6 кл., ОУ»В.Левски», с.Торос, тв.»Млада Бога»

трето място

1.Александрина Николова-7 кл., ОУ»Св.Климент Охридски», с Кичево, общ.Аксаково,

Поощр.

1. Мира Найденова-7б кл., гр. Монтана

2.Медина Ушева- 5 кл., с. Търън, общ.Смолян

3.Елена Начева-10г., ОУ»Неофит Рилски»-гр.Дупница

4.Никола Кънчев- 6 кл., СОУ»Хр.Ботев»-гр.Септември, тв.»Рождественски подарък»

3 възр.гр.

първо място

не се присъжда

второ място

не се присъжда

трето място

не се присъжда


Благотворителен Коледен базар организираха учениците от 4-б клас
в  ОУ „Св. Климент Охридски” Плевен
       Благотворителен Коледен базар проведоха учениците от  4-б клас в   ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Плевен. Всички изделия, които бяха предлагани на базара, са дело на самите ученици, които са решили да ги продават и да дарят събраните средства, в размер от 200 лева, на Дом за деца лишени от родителска грижа „Детелина”.

      С друга част от изработените сувенири, елхички, картички и макети четвъртокласниците участваха в Благотворителния Коледен базар в театъра на 19 декември. Със събраните средства ще бъде организирано Коледно тържество на децата от приемни семейства в община Плевен. Учениците от 4-б клас са горди, че са част от тази благородна инициатива.

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

            


10 декември-Освобождението на Плевен от османско робство

     По повод 10 декември – Денят на Освобождението на нашия град, учениците от  4-а  и  4-б  клас с класни ръководители Елисавета Петрова и Хризантема Йорданова и възпитател Янита Гаврилова изнесоха празнична програма пред учениците от начален етап в актовата зала на училището. Те представиха рецитал, пяха патриотични песни, с които изразиха признанието и преклонението си пред загиналите руски, румънски и български войни  за Освобождението на Плевен.

През октомври Bonduelle организира национален фото конкурс за здравословна снимка сред училищата в цялата страна.

Условието беше участниците да направят обща снимка на класа, на която да показват здравословна храна или да държат плакати, картички, постери, които разказват за здравословното хранене. Заедно със снимката,  желаещите можеха да изпращат и четиристишие или цяло стихотворение на същата тема.

В състезанието имаха право да участват класове от 1 до 7 включително в училища в цялата страна.Участието беше повече от впечатляващо. Над 50 класа развихриха въображението си и изпратиха прекрасни снимки и стихотворения. Изборът на победител беше изключително труден. Затова журито реши да даде 3 награди.

 Трета награда (бутилки за вода за целия клас + торба с продукти Bonduelle) спечелиха  4 б клас, кл. р-л:  Хризантема Йорданова, ОУ „Св. Кл. Охридски, гр. Плевен

    
  


Учениците от IV-б клас изнесоха открит урок по родолюбие и отпразнуваха Деня на народните будители в плевенската Библиотека

В рамките на програма „И ний сме дали нещо на света” се проведе урок по родолюбие с участието на учениците от IV-б клас на ОУ „Св. Кл. Охридски” с класен ръководител Хризантема Йорданова и възпитател Янита Гаврилова в Регионалната библиотека „Христо Смирненски” гр. Плевен. Децата се запознаха с живота, творчеството и дейността на български просветители, книжовници и светли личности от Възраждането. Учениците участваха в познавателна викторина и четоха по роли басни от Стоян Михайловски и Петко Р. Славейков.

Четвъртокласниците представиха литературна програма, посветена на 1175 г. от рождението на своя патрон, а децата, прочели най-много книги през лятото бяха удостоени от своята учителка със званието „Предан почитател и верен приятел на нейно величество Книгата”.

  


Във връзка с 1 ноември- Денят на народните будители, учениците от IV-б клас положиха цветя пред паметника на Христо Ботев и пред паметната плоча на мястото, където е било Първото девическо училище в Плевен 1 870 г.

            


ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ НА ВИТКА ВИТАНОВА В ЗАЛА „КАТЯ ПОПОВА”

Учениците от IV-а и  IV-б  клас присъстваха на 28 октомври в 18 часа в зала „Катя Попова”  на юбилейния концерт под надслов „Изворче на доброто”, посветен  на плевенската писателка Витка Витанова. Мотото на концерта бе заимствано от заглавието на най- новата й книга „101 гатанки- Изворче на доброто”.

Песните, посветени на детските мечти и приятелството, синхронизираха с изпълненията на стихотворенията от нейната книга. С много настроение учениците от различни плевенски училища отговаряха на гатанките от книгата.

Витка Витанова изпълни авторските си стихотворения „На теб, земя” и „Пред портрета на Апостола”.

    


 На 14 октомври  2015г.  в Регионална библиотека „Хр. Смирненски” премина първият кръг от конкурса „Аз искам да те събера във стих…”. От записаните 129 участника за финал бяха допуснати 36. От нашето училище активно се включиха учениците от IV-а  и  IV-б клас.
Финалният кръг на конкурса  се проведе на 21 октомври 2015 г от 17.30 часа в арт залата на РБ”Хр.Смирненски”. До него бяха допуснати:
1.Александра Лъчезарова Цветанова-IV-б;
2.Владислав Владиславов Василев-IV-а;
3.Ивайла Пламенова Събева-IV-а;
4. Моника Мариянова НиколоваIV-а;
5. Юлияна Георгиева Маринова IV-а.

През месец септември г-жа  Хризантема Йорданова спечели конкурс на тема „Място за четене” и беше поканена да участва в IV Национална конференция „Насърчаване на четенето” в дните от 1 до 10 октомври във Велико Търново, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси, e Twinning, Еразъм +, euro I guidance, europas.
Конференцията беше насочена към насърчаване на четенето и повишаване на грамотността в България. Във форума участие взеха учители и университетски преподаватели, които потърсиха отговори на множество въпроси, сред които: съществува ли идеалното място за четене, как трябва да изглежда то и къде четат децата ни. 
                                          


    „Общество на всички възрасти” - кампания за Международния ден на възрастните хора 1 октомври 

Екипът на Фондация Лале организира  кампанията „Общество на всички възрасти”, чиято цел е  да покажем признанието си към нашите майки и бащи, баби и дядовци и да чуем какво те имат да ни кажат. Учениците от 4-б клас се включиха в инициатива  като организираха и осъществиха среща с възрастните хора от  ж. к. „Дружба” в Пенсионерския клуб до училището. На срещата изказаха благодарността си,  показаха отношение и зачитане към възрастните хора около нас. Учениците бяха подготвили  специална литературно-музикална програма. Те поздравиха възрастните хора  с думи, стихове и песни, поднесоха им цветя и изработени от тях картички.
        

      На 29.09. 2015 г. учениците от 4-б клас се срещнаха с плевенската поетеса Яна Върбева- Неделина. Срещата премина при много задушевна обстановка. Четвъртокласниците бяха подготвили предварително въпроси към нея, някои бяха научили наизуст нейни стихотворения и гатанки. Поетесата сподели, че първата й стихосбирка  „Омагьосани безсъници” излиза през 2009 г., през 2010 г.- „Родопска магия”, а през 2015 г.- първата й стихосбирка за деца „Щъркелова обич”. Тя прочете пред учениците някои от своите стихове и гатанки. Поезията й докосва всички аспекти на живота, но най-много стихове е посветила на любовта, на красотата на Родопите, на легендарния Орфей, на общочовешките проблеми и чувства. 

В края на срещата г-жа Яна  Върбева- Неделина раздаде  на децата, които бяха най-активни, от своята книжка „Щъркелова обич” с автограф.
              

На 18.06.2015 г. в  Министерство на здравеопазването се състоя  награждаването на победителите в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7”.

          Участие в церемонията по награждаване взеха министърът на здравеопазването д-р Петър Москов, министърът на младежта и спорта Красен Кралев, заместник-министърът на образованието и науката  Ваня Кастрева, заместник-министърът на културата г-н Боил Банов и г-н Христо Христов, съветник към Представителството на Европейската комисия в България.

           През учебната 2014/2015 г. стартира изпълнението на 57 проекта, с участие на близо 3000 ученици. Те  демонстрираха, заедно с техните учители, ефектите на тютюнопушенето върху тяхното здраве чрез драматизации, спортни прояви, ролеви игри, дебати и дискусии, сътрудничество и работа в екип, чрез изработване на собствени сайтове и общуване в интернет мрежи. Конкуренцията беше изключително голяма.

         Първо място спечелиха учениците от 3-Б клас от ОУ „Св. Кл. Охридски” гр. Плевен с ръководител г-жа Хризантема Йорданова Стефанова за забележително и оригинално изпълнение на проект със заглавие „Без тютюнев дим съм здрав и силен”.

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/%D1%85%D1%80/koi-specheliha-v-konkursa-proektut-na-nashiya-klas-za-jivot-bez-tyutyun.htm

http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/%D1%85%D1%80/uchenici-ot-pleven-s-nagrada-ot-nacionalniya-konkurs-za-jivot-bez-tyutyun.htm

http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/%D1%85%D1%80/view_article-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.htm


 На 9 май – Денят на Европа,  от 11:30  часа на площад „Възраждане” Областният информационен център – Плевен организира  хепанинг на обновения градски площад, за да информират присъстващите за резултатите от кампанията „Да създадем заедно България 2020 г.”, както и с възможностите за повишаване на качеството на живот в областта чрез реализиране на проекти по оперативните програми до 2020 г.

     В събитието взеха участие и нашите ученици от 3-б клас, които изпяха три песни. В празничния концерт основен изпълнител бе Тони Димитрова, а третокласниците изпяха заедно с нея песента „Ах, морето”.

          В раздел „Литература”-Поезия - III място за Микаела Петьова Гаврилова.Учениците от 3-б клас участваха в  4-я национален конкурс за детско творчество: „Великденско огънче в шепите си нося”. Извоюваха следните призови места:

     В раздел „Приложно изкуство” - II място за Кремена Александрова Йорданова.


На 17 април в рамките на Националния маратон на четенето и по повод 95-годишнината от рождението на Джани Родари в зала Игротека на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – гр. Плевен се проведе литературно състезание  „Алиса в чизми” или приумици в „Приказки по телефона”.  Участниците – ученици  от III-б  клас от ОУ „Св. Климент Охридски” с класен ръководител госпожа Хризантема Йорданова и възпитател госпожа Янита Гаврилова –разказаха интересни моменти от биографията на Джани Родари, изброиха  неговите произведения, изгледаха презентация по темата,  четоха откъси от произведения на италианския детски писател и се забавляваха с игрите, подготвени по неговото творчество: съставяха приказки-небивалици, забавни анаграми, шифроваха тайно послание.

    Децата бяха изработили проекти за творчеството на писателя, които представиха пред своите съученици.

    


 

  

Учениците от 3-б клас  участваха активно в 7 национален конкурс за мартеници „Пижо и Пенда” и извоюваха 3 първи места:

        I място за пано-групова изработка-грамота и златен медал-за целия клас;

        I място за пано-индивидуална изработка-грамота и златен медал-

Даниел Радославов Тодоров;

        I място за пано-индивидуална изработка-грамота и златен медал-

Микаела Петьова Гаврилова.


В навечерието но 8-ми март учениците от 1б клас в ОУ"Св.Климент Охридски" Плевен с класен ръководител Снежана Николаева, представиха кратка литературно-музикална програма. Децата благодариха за грижите, обичта и всеотдайността на своите преподаватели и всички, работещи в училището. Присъстващите бяха поздравени от г-жа Татяна Христова - директор на училището.

   


 


На 27.02.2015 г. в зала „Катя Попова” на празничен концерт по случай Националния празник на Република България-3 март, организиран от учебен център „Гений”-Плевен, бяха връчени наградите от юбилейния конкурс за ученическо творчество на тема: „България-моето бъдеще!”.

В първа възрастова група-до 14 години, Микаела Петьова Гаврилова от 3-б клас спечели II място-грамота и 70 лева.


            

На  26.02.2015 г. в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” тържествено бяха връчени наградите от Националния конкурс за детска рисунка „Освобождението”. Тази година в конкурса участваха 420 творби на деца от цяла България.
    Микаела Петьова Гаврилова от 3-б клас спечели поощрителната награда в първа възрастова група от 1 до 4 клас-грамота и флаш памет.

Наградата  на публиката получи  Моника Руменова Попова също от  3-б клас.

 
  На целия 3-б клас беше връчена също поощрителна награда-грамота.

На 19.02.2015  учениците от 3б клас с класен ръководител Хризантема Йорданова събраха учители и ученици в актовата зала на училището по повод 142-та годишнина от обесването на Васил Левски. Героичният живот и безсмъртното дело на Апостола отново развълнуваха и публика, и актьори, които пяха и рецитираха думи на благодарност и гордост. С едноминутно мълчание бе отдаден поклон пред човека и героя Васил Левски.


   

И учениците от ІІІ"в" клас, с класен ръководител г-жа Пенка Йосифова,  подготвиха презентация и рецитираха стихове посветени на Апостола. По този начин във втората база на училището отдадоха почит пред героя отдал живота си за България. Поклон!

      

Представителна група, състояща се от ученици от V Б клас на училището, взе участие в честването на 142-та годишнина от обесването на Апостола на Свободата Васил Левски. 

      


По повод предстоящото честване на 140 години от смъртта на В. Левски и  празнуването на 137 години от Освобождението на България от турско робство, учениците от III "в" и III "г" клас изработиха проекти. С тях те преразказаха събития, свързани с Освобождението и живота и делото на Апостола.


На 15 февруари нашата ученичка Микаела Петьова Гаврилова от 3-б клас получи специалната награда на организаторите на 13 – то Международно изложение „Пчеларство – Плевен 2015”  и  Международния конкурс за детска рисунка и пластика: „Пчеларството – екология и плодородие, пчелният мед – здраве и дълголетие”  за своя макет „Пчелин”. Нейният „Пчелин” беше сензацията на конкурса и изложението със страхотната изработка, невероятно творчество и изобретателност.

На специална церемония грамотата, книжка и бурканчета мед бяха връчени на Микаела лично от управителя на изложението г-н Чавдар Велинов.

Честито, Мики! Гордеем се с теб!

    


Тридесет години Основно училище „Свети Климент Охридски” гр. Плевен

    Всяко училище има своята история и своите традиции. В тържествен, празничен ден то отбелязва своя патронен празник.

    На 25 ноември 2014 г. най-младото училище в града ОУ „Св. Климент Охридски” отбеляза 30 годишния си юбилей.

    Вече 30 години светлото и просторно училище в квартал „Дружба” приютява жадни за знания деца. Класните му стаи, училищният му двор са огласени от веселия детски смях, от звънката детска песен 30 години на неуморен труд, дръзновение и творчески успехи.

    В чест на празника се състояха много мероприятия. В обявените Климентови дни се проведоха: Традиционният конкурс за литературна творба и рисунка на тема: „Моето училище днес и в мечтите ми”; Певческият училищен конкурс „Гласът на Климент Охридски”; Математическо състезание „Най-добър математик”; Турнири по Футбол и Бадминтон. Отличените ученици получиха грамоти и награди.

    На 25 ноември всички учащи и работещи в училището бяха обзети от празнично настроение. От 11:00 часа в Драматичен театър „Иван Радоев” се състоя тържествен концерт. Присъсваха много гости, които отправиха своите поздравления по случай празника. Сърдечен поздрав поднесе и проф. д-р Димитър Стойков, кмет на гр. Плевен.

   В 13:30 часа в училище се състоя молебен и се поднесе венец пред барелефа на патрона на училището – книжовника и учителя Св. Климент Охридски.

 Празничният ден завърши с тържествен Педагогически съвет, на който присъстваха настоящи и бивши учители – хората, призвани да градят бъдещето. 

  

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

25 ноември – ден светъл, ден паметен.

Това е денят на който Българската православна църква е възприела да чества паметта и имения ден на Свети Климент Охридски.

   Но този ден е свят и за нас – учещите и работещите в ОУ „Св. Климент Охридски”, защото ние отдаваме дълбока почит пред светлия лик и епохалното дело на нашия патрон Свети Климент Охридски.

   Достоен Климентов храм на знания е и ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Плевен. И вече 30 години на 15 септември се усмихваш лъчезарно и светло, отваряш широко врати и приютяваш орляк от весели и умни деца. Класните ти стаи, коридори и училищния двор се огласят от детския смях и глъч.

    Вече 30 години в теб неспирно ечи българското А, Б, В. Побрало в себе си вълшебството на детството и красотата на младостта, бдиш за светлината на ума и за порива на духа. На своите възпитаници разказваш приказка без край.

УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО,

МОЙ ШКОЛСКИ ПРИСТАН

ЗДРАВЕЙ!

С ДЪЛБОК ПОКЛОН,

ЧЕСТИТ 30 ГОДИШЕН

ЮБИЛЕЙ!–––––—————

–––––—————

Другите за нас

http://radio.pleven.bg/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/1682-30-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%83-%D1%81%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8.html

http://www.posredniknews.com/site/vodeshti/127-nai-vazhnoto/52688-svoya-30-godishen-yubilei-otpraznuva-uchilishte-qsv-kliment-ohridskiq

СЛАВА ВАМ БУДИТЕЛИ

   Първи ноември – Денят на народните будители е светъл празник в духовния календар на българина. На този ден ние отдаваме дълбока почит към хилядите народни будители, събудили и съхранили националния дух на народа ни през вековете, дори и в най-мрачните години на историята ни.

   Първите народни будители са славянските първоучители Светите братя Кирил и Методий, Климент Охридски и Константин Преславски. Но тяхното велико дело продължават още много други достойни и честни българи, които милеят за своя род и език – Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Патриарх Евтимий, Неофит Бозвели, Васил Априлов, д-р Петър Берон, Христо Ботев, Иван Вазов, Елин Пелин. Трудно е да се изброят имената на онези доблестни българсики синове допринесли със своята будна мисъл и грандиозно дело за духовнното и нравственото развитие на българския народ.

    Днес  си спомняме за тези синове на България и свеждаме глава, за да изразим своята почит към тях.

   Нека вземем частица от техния будителски плам и да го пренесем към бъдещето, за да ни има.

   Дълбок поклон пред Вас, будители!

Красимира Цветкова

Учител по български език и литература

    

  

Поклон, будители народни!

 

   Всеки истински българин изрича искрено и от сърце тези думи на 1 ви ноември- Денят, в който почитаме народните будители, онези духовни водачи, поддържали пламъка на родолюбието, извели нашата култура и просвета на нови хоризонти.

   Малките възпитаници от 2а клас от ОУ"Свети Климент Охридски" под ръководството на класната ръководителка Цеца Мошевска също изразиха своята почит към народните будители. На 30.10.2014г. в Актовата зала на ОУ"Свети Климент Охридски" се състоя тържество под надслов "Поклон, будители народни!". Представена бе презентация за народните будители. Второкласниците изнесоха кратка програма, израз на възхвала и преклонение пред делото  на будителите.

   Тържеството завърши с поздравителен адрес към учителите- съвременните достойни будители.

  

Научете Повече

Участие в конкурс


Лекар-ОУ

Медицинската сестра Галина Георгиева от ОУ "Св. Климент Охридски" ни изпрати стихотворения на двама възпитаници на училището. Децата са се вдъхновили от Деня на лекаря – 19 октомври. Кристияна Георгиева от 5 клас е написала стихотворението "Лекар", а Антонио Симеонов от 6-ти клас е озаглавил своето "Моята лекарка добра". Ето и творенията на младите поети, които те подаряват на лекарите по повод празника им.

Лекар


Лекарят помага с лекота
на всички възрастни и деца.
Щом ти стане зле,
той на помощ ще се притече.
Лекарство ще ти даде
и после ще ти е добре.
В игрите със другари,
ако някой крачето си удари
или падне от велосипед
ще отиде при чичко ортопед.
Недоспал и уморен
лекарят е всеки ден.
Кристияна Георгиева
Моята лекарка добраКогато аз се разболях,
радостта за миг отлетя,
но моята лекарка добра
насреща винаги е тя.

В кабинета аз пристигнах плахо,
защото много ме е страх.
С тих треперещ глас
за болките й обяснявам аз.

Но с усмивка на уста
и със слушалки ме посреща тя.
Потупа ме по рамото за успокоение
и приложи нужното лечение.

Моята лекарка добра
винаги е с мен в беда.
Прогонва бързо болката
и отново в очите ми изгрява радостта.
Антонио Симеонов

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурс  на Регионална библиотека  град  Плевен

   Ученици от 3 б   клас От ОУ "Свети Климент Охридски" с класен ръководител г-жа Хризантема Йорданова се среща в Регионален детски конкурс за деца : Четящи деца и модернизиране на библиотека, предадени на 60-годишни от основаването на "Христо Смирненески" Районна библиотека Плевен,

   В категорията „Стихотворение“ учител Кремена Йорданова Александрова и Алек Лилянов Парашкевов.

   Участвайте в младите творци:

 

 

 

 

   В категорията "Изкуство" има 400 творби. Нашата възпитаничка Микаела Петя Гаврилова се отличава с отличие за отлично представяне. Грамотата е върната на тържествено на 22.10.2014 г. в Регионална библиотека.

 

 

 

 

Новини

 

 

Социални мрежи