•  
  • image02
     
  • image02
     

 

 

Добре дошли

 

 

 

 

 

 

 

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

   

  Училище! Как звънко и романтично звучи!

   Къде е тайната на твоята магия?

   Ти си достолепна светиня. Векове наред храниш умовете и сърцата на вси българи и съхраняваш през бурите на времето и историческите превратности рода и духа български, за да пребъдат.

   Много са училищата в България. Едно от тях е и нашето – ОУ „Св. Климент Охридски”. Намира се в ж.к. „Дружба”, гр. Плевен  и  е  най-младото училище в града.

   С много любов учителите участват активно в довършителните работи на сградата. Училището отваря врати през есента на 1984 година. През първата учебна 1984-1985 година училището приютява 1471 ученици организирани в 41 паралелки. През следващите години броят им се увеличава и през 1986 година в училището се обучават 2560 ученици, а паралелките стават 73.

   При започване на строителството на сградата се е предвиждало учебното заведение да е Средно общообразователно училище с име „Дружба”, но поради големия брой ученици отваря врати като Основно училище.  В началото носи името „Ламби Кандев”, а през 1992 година се преименува на „Свети Климент Охридски”. Патрон на нашето училище става един от най-ревностните последователи на Светите братя Кирил и Методий – Свети Климент Охридски. От 1999 година отваря врати и Втора база на училището ни, в която се обучават ученици от І до ІV клас.

   Пръв директор на училището е г-н Ангел Колев. След него директори са: г-н Емилиян Цолов и г-н Иван Гаврилов. Настоящият директор на ОУ „Св. Климент Охридски” е г-жа Татяна Христова. Днес паралелките са 27, а обучаващите се са 601 ученици. Учебният процес се осъществява в две сгради – основна (базова) от І до VІІІ клас и Втора база от І до ІV клас. Учениците от І – ІV клас са обхванати и в 13 броя ПИГ (полуинтернатни групи).

   Сградите разполагат с много добра материално-техническа база – кабинети по химия, физика, биология, музика. На разположение на учениците са три компютърни кабинета – два в основната и един във втора база, две мултимедийни зали, съответно в двете бази. Оборудван е и кабинет по БДП.

   Училището има богата спортна база, включваща четири спортни площадки, спортни сектори и добре оборудван физкултурен салон 24/12 м.

   Училището разполага с библиотека и със зала за провеждане на репетиции и изнасяне на тържествени програми и концерти.

   С цел утвърждаване на училището ни като модерна учебно-възпитателна институция в съответствие с европейските стандарти, то бе включено в Проект  - „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането и в съответствие с наложените стандарти и изисквания” по Оперативна програма „Регионално развитие”, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие.

   Преподавателите в училището са висококвалифицирани. Голяма част от тях са магистри и с ІІ и ІІІ професинално-квалификационна степен, а това е едно от най-важните условия за качествен и ефективен учебно-възпитателен процес.

   Сформирани са следните паралелки:

  • паралелки с изучаване на ЗИП Български език и литература, Математика и Физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
  • паралелки с изучаване на ЗИП Български език и литература и Математика в начален курс и Английски език в І клас
  • групи СИП Здравно образование, Бадминтон
  • Вокални групи – една в начален и една в прогимназиален етап.

 

    Това е нашето училище!

    Заема достойно място сред останалите училища в града.

    Ние се гордеем с него!

 

 

 

 

 

Патронът на нашето училище

истинският наш първоучител Свети Климент Охридски

 

 

          Славна е дирята на Свети Климент Охридски - патрон на нашето училище. Предполага се, че е роден в Солун. Той е един от най-ревностните последователи на Светите братя Кирил и Методий.

        Климент придружава своите учители в Рим, където бил ръкоположен в свещенически сан от римския папа Адриан ІІ. След смъртта на Методий немското духовенство изгонва от Моравия апостолите на славянското слово. Тогава Климент, заедно с някои свои събратя, намира добър прием в родината ни, която вече официално била приела Християнската вяра и имала нужда от учители на славянски език. Цар Борис изпраща Климент в Охрид. Там той работи между новопокръстените българи като учител и свещеник. Обучава над 3500 български младежи на четмо и писмо. През 893 година Климент е избран за „пръв епископ на български език”

         Свети Климент Охридски умира на 27 юли 916 година.

         Но историята ще го помни вечно, защото остава епохално дело. Тридесет години неуморно изпълнява мисията си на територията на българската държава - като  книжовник и като духовник, и като творец, и като учител. Денем той обучава деца и юноши, а нощем се моли и пише: превежда книги от гръцки на български; съставя проповеди за празници. Устройва училища, построява много църкви и манастири. С молитвите си извършва чудеса.

         През целия си достоен живот Климент Охридски показва как безкористно и всеотдайно трябва да се работи за благото на народа. Той се докосва до съкровеното в душата на човека. Нека вземем частица от духовната сила на Климент, за да продължим напред!

 

Красимира Цветкова

учител по Български език и литература

Новини

 

 

Социални мрежи